ΕΘΕΑΣ: Παρέμβαση στις Περιφέρειες για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Ανάγκη άμεσης προώθησης της εκπόνησης και εφαρμογής τους

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης της ΕΘΕΑΣ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρη Αυγενάκη τονίστηκε η ανάγκη και η σημασία υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ώστε οι παραγωγοί να μην χάσουν τις ενισχύσεις. Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. απέστειλε σήμερα, Δευτέρα (15/04) επιστολή προς τις 13 Περιφέρειες της χώρας, τονίζοντας πως οι κτηνοτρόφοι και οι Οργανώσεις πρέπει να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία για την έγκαιρη εκπόνηση και εφαρμογή τους.

Η επιστολή

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τα θέματα του πρωτογενή τομέα η ΕΘ.Ε.Α.Σ. – Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – έλαβε την πρωτοβουλία επικοινωνίας μαζί σας, για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τους κτηνοτρόφους και ειδικότερα, τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων, που πλέον, σχετίζεται άμεσα και με τη δυνατότητα λήψης ενισχύσεων από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Τα βοσκοτόπια αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο της ελληνικής γεωργίας, πάνω στα οποία βασίζεται η ανάπτυξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας και είναι συνδεδεμένα με την παραγωγή εξαιρετικών ποιοτικών προϊόντων κρέατος και γάλακτος με αποκορύφωμα την ΠΟΠ Ελληνική Φέτα. Για την σωστή αξιοποίηση των βοσκοτόπων, που αποτελούν περίπου το 33%-35% των επιλέξιμων εκτάσεων που λαμβάνουν ενισχύσεις οι αγρότες, απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Με την εφαρμογή τους θα υπάρξει σωστή παραγωγική αξιοποίηση, καθώς και αιεφορική χρήση τους, με επακόλουθο και τη διαφάνεια για την καταβολή των ενισχύσεων.

Ωστόσο, αν και ο πρώτος νόμος 4264/2014, που προέβλεπε την εκπόνησή τους, ψηφίσθηκε ακριβώς πριν δέκα χρόνια και παρά το ότι ακολούθησαν πολλές τροποποιήσεις και δόθηκαν, επίσης, αρκετές παρατάσεις ολοκλήρωσής τους, οι κτηνοτρόφοι σήμερα, βρίσκονται χωρίς διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εκτός από τους καταλογισμούς που επέφερε αυτή η έλλειψη, από το 2023 και μετά, με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και των οικολογικών σχημάτων, η μη ύπαρξη τους θα έχει σύντομα ως αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους. Οι Συνεταιρισμοί και οι κτηνοτρόφοι μέλη μας γνωρίζουν ότι από την ετήσια χρέωσή τους για τη χρήση των δημόσιων βοσκοτόπων υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για να προχωρήσουν απρόσκοπτα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και να εκλείψει η αβεβαιότητα λήψης των ενισχύσεων.

Πρόσφατα, στις 8 Απριλίου, αναλήφθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σύσκεψη με τον υπουργό κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, μια συνολική επείγουσα τελευταία προσπάθεια για να εκπονηθούν από τις Περιφέρειες τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που καθυστερούν και ζητήθηκε η απάντηση και η συμβολή σας για την επίλυση αυτού του οξυμένου προβλήματος, που βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και 10 έτη.

Οι Συνεταιρισμοί και οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειάς σας προσδοκώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε στοιχεία ή βοήθεια κρίνεται απαραίτητη. Ως ΕΘ.Ε.Α.Σ. θεωρούμε ότι για λόγους διαφάνειας και σωστής εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης οι κτηνοτρόφοι και οι Οργανώσεις τους πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Οι ελληνικοί βοσκότοποι αποτελούν τον φυσικό παραγωγικό πόρο χάρη στον οποίο παράγεται η ξεχωριστή ΠΟΠ Ελληνική φέτα και σημαντικά άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παραγωγής με φιλο-περιβαλλοντολογικό τρόπο. Θεωρούμε ότι αυτά αποτελούν κοινό τόπο για όλους και πιστεύουμε ότι θα θέσετε σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ως προτεραιότητα σας την εξάλειψη της ανησυχίας και της αβεβαιότητας των κτηνοτρόφων και των οργανώσεών τους για την αξιοποίηση αυτού του πόρου και την απρόσκοπτη λήψη των ενισχύσεων».

You might also like