ΕΦΕΤ: Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτριος Κουρέτας, και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας.

Οι στόχοι της συνεργασίας

Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας (ΠΔΘ) του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και έχει βασικούς στόχους:

  • την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για τα έτη 2024 – 2025
  • τη διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών
  • τη διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών
  • την υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές.

«Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την προστασία των καταναλωτών Τα επόμενα χρόνια οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τομέα των τροφίμων διαμορφώνονται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα και καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Η σημερινή συμφωνία θέτει το πλαίσιο ενιαίου συντονισμού και ενδυνάμωσης της συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών για αποτελεσματικότερη άσκηση των επισήμων ελέγχων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ.

 

 

You might also like