Άρση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων σε 4 Περιφερειακές Ενότητες

Π.Ε. Λέσβου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας

Επείγουσα εγκύκλιο με θέμα: «Άρση των μέτρων στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες των Π.Ε. Λέσβου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, και Ευβοίας λόγω ευλογιάς των προβάτων και αιγών», εξέδωσε το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ

Σε αυτήν σημειώνεται πως «κατόπιν θετικής έκβασης της επιζωοτίας ευλογιάς των προβάτων και αιγών στη χώρα μας (απουσία εστίας του νοσήματος από τις 07.03.2024), αίρονται τα μέτρα στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες των Π.Ε. Λέσβου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, και Ευβοίας οι οποίες ενσωματώθηκαν στο παράρτημα της τροποποιητικής της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2023/2725 (Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)2024/881/της14ης Μαρτίου 2024) (Εικόνες 1 και 2) ως ακολούθως…».

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Τα 15 Μέτρα Βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων

Στην εγκύκλιο της υπηρεσίας τονίζεται πως οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

 1. Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
 2. Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 3. Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 4. Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.
 5. Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.
 6. Περιορισμός των επισκεπτών – που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

6.Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των επισκεπτών που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.

 1. Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.
 2. Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
 3. Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
 4. Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 5. Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
 6. Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
 7. Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.
 8. Να μην επιτρέπεται σε άτομα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και να έρχονται σε επαφή με ζώα.
 9. Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
You might also like