Το περιοδικό του κρέατος ανανεωμένο

Το MEAT PLACE είναι ένα εργαλείο δουλειάς για όλους τους επιστήμονες, τους επιχειρηματίες, και τους επαγγελαμτίες που εμπλέκονται στην αγορά κρέατος, πουλερικών και κρεατοσκευασμάτων είτε ως παραγωγοί, είτε ως έμποροι, είτε ως εισαγωγείς και αντιπρόσωποι, είτε ως ειδικοί στην κατεργαασία, την πώληση, την συσκευασία, τον έλεγχο, την πιστοποίηση.

Το MEAT PLACE είνι το σημείο συνάντησης όλων των απόψεων που αναπτύσσονται στη χώρα μας γύρω από τη συγκεκριμένη αγορά, το μέσο προβολής κάθε νέας λύσης, κάθε είδησης και πρότασης από το εξωτερικό, η μόνη και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για όλα όσα αφορούν τους χιλιάδες ανθρώπους αυτής της αγοράς.

Το MEAT PLACE βρίσκεται παντού όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι του κρέατος, προβάλλει όλα τα γεγονότα του κλάδου, είναι αναπόσπαστο τμήμα ενός δυναμικού και αναπτυσσόμενου οικονομικού τομέα.

You might also like