Κατατέθηκε το ν/σ που ρυθμίζει τα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το σχέδιο νόμου που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Με το νομοσχέδιο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο κύμα μεταρρυθμίσεων που αφορά την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, και οι οποίες ξεκίνησαν με το Μητρώο Αγροτών, συνεχίστηκαν με το Μητρώο Εμπόρων και το νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, για να έρθει τώρα πια η ενοποίηση και ο επιτελικός σχεδιασμός των υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης του αγροτικού κόσμου.

Το ν/σ ρυθμίζει το τρίπτυχο Εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα – Γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – Διασφάλιση της ποιότητας/έλεγχοι, λειτουργίες οι οποίες όπως διαβάζουμε στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, μέχρι σήμερα «είχαν χαρακτήρα αποσπασματικό και διακρίνονταν από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ τους … Η μετουσίωση της γνώσης και της επιστήμης σε παραγωγική δραστηριότητα με απτά αποτελέσματα υπήρξε άπιαστο όνειρο και οι συνέργειες μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των ελέγχων για την ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων αποτέλεσε ουτοπία».

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καθορίζονται ο σκοπός του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο χαρακτήρας του ως κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός, οι αρμοδιότητές του με προεξάρχουσα τη συνολική επιστημονική υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν γένει της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Με άλλες διατάξεις ρυθμίζονται επίσης τα ζητήματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής Γ/βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των αγροτών, έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ, έναν εκπρόσωπο του προσωπικού του Οργανισμού.

Υπέρ του ΕΛΓΟ επιβάλλονται ειδικά ανταποδοτικά τέλη σε όλα τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα που υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης. Το είδος και το ύψος των τελών, ο τρόπος αντιστοίχισής τους με με το κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με το Αρθρο 23 ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, πιστοποίησης, και επίβλεψης ανατίθενται στον Οργανισμό οι αρμοδιότητες της συγκρότησης και λειτουργίας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων, καθώς και η εισήγηση στον υπουργό ΥΠΑΑΤ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του ενιαίου Οργανισμού προκαλεί ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ

You might also like