Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το επάγγελμα του κρεοπώλη

Τη γνωμοδότησή της για τη διατήρηση περιορισμών όσον αφορά τις επιχειρήσεις πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και τα επαγγέλματα του κρεοπώλη και των εργαζομένων στα σφαγεία και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος, εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως μάλιστα ανακοινώθηκε την 1η Φεβρουαρίου, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της, στη Συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου εξέτασε το αίτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη διατήρηση περιορισμών στα επαγγέλματα i) του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και των επιχειρήσεων τεμαχισμού κρέατος, και ii) για τη λειτουργία των επιχειρήσεων πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων.

Για τα επαγγέλματα λοιπόν του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και των επιχειρήσεων τεμαχισμού κρέατος αλλά και τη λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Επιτροπή γνωμοδότησε, ότι για τα δύο πρώτα αρκεί η αναγγελία του ν.3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλματος. Πρότεινε, επίσης, να προβλεφθεί, ρητά, η δυνατότητα άσκησης τους και από πτυχιούχους τυχόν ιδιωτικών πιστοποιημένων ιδρυμάτων, ενώ για τη λειτουργία πτηνό-κτηνοτροφικών μονάδων, έκρινε, ότι επί της ουσίας συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως προστασίας της δημόσιας υγείας, για τη διατήρηση των περιορισμών περί ελαχίστων αποστάσεων από οικισμούς και λοιπούς ευαίσθητους χώρους.

Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

You might also like