Η Κομισιόν αμφισβητεί τον ελεγκτικό ρόλο του ΕΛΟΓΑΚ

Πονοκέφαλο προκαλεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η νέα επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΕΛΟΓΑΚ. Η επιστολή αυτή που έρχεται ως συνέχεια παλαιότερης, ελέγχει για παράβαση την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την «επιβολή εισφοράς στην αγορά κρέατος και στην αγορά γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες», με το Νόμο 3698/2008.

Η νέα αυτή παρέμβαση της Επιτροπής έγινε στις 17 Ιανουαρίου και υποχρεώνει την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να απαντήσει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2012. Στην ουσία η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογώντας τις απαντήσεις που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση σε παλαιότερη επιστολή της Επιτροπής (16 Ιουνίου 2011) αμφισβητεί τον ελεγκτικό χαρακτήρα του ΕΛΟΓΑΚ και θεωρεί ότι οι εισφορές στο γάλα και το κρέας θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εισπράττονται ως «φόροι υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν διενεργεί επίσημους ελέγχους».

Είναι κατανοητό ότι αυτή η εμπλοκή, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα με όλα τα ανοικτά ζητήματα, καθώς και με τη διάδοχη κατάσταση του ΕΛΟΓΑΚ. Ως γνωστό, ο ΕΛΟΓΑΚ έχει απορροφηθεί από τον νέο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» και έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή νομοσχέδιο για τον ορισμό των αρμοδιοτήτων του νέου αυτού οργανισμού. Επίσης εκκρεμούσε από το καλοκαίρι νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ελέγχους μέσω των ζυγιστικών μηχανών, διαδικασία που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Οργανισμού.

Προφανώς μετά την νέα αυτή παρέμβαση της Ε.Ε. οι αρμόδιοι του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να σπεύσουν να προσαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία, αν δεν θέλουν να υποστούν κυρώσεις για ακόμα μια παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

You might also like