ΣΕΚ: Αγωνία για το μέλλον της κτηνοτροφίας

Κοινή διαπίστωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ήταν ότι η κτηνοτροφία, διέρχεται σήμερα μια σοβαρή περίοδο κρίσης. Μεταξύ των προβλημάτων συμπεριλαμβάνονται το υψηλό κόστος των εισροών και ιδιαίτερα των ζωοτροφών, η φορολογία, οι τιμές πώλησης, τα δάνεια και οι χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες των κτηνοτρόφων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η χρήση των βοσκοτόπων κ.α.

Καταγράφεται επίσης μεγάλη μείωση στην παραγωγή του αγελαδινού γάλατος αλλά για πρώτη φορά φέτος, μετά από πολλά χρόνια και του αιγοπρόβειου. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην ακρίβεια των ζωοτροφών, στην ανυπαρξία εργαλείων χρηματοδότησης των παραγωγών, στις καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς τυροκομείων και εταιρειών που απορροφούν τα προϊόντα, γεγονότα που οδηγούν τους κτηνοτρόφους σε οικονομική «ασφυξία».

Στη Συνεδρίαση, επίσης, πάρθηκαν αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία όπως:

• Συμμετοχή στην ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων: Εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις παραπέρα ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία της.

• Συμμετοχή στη Διεπαγγελματική Οργάνωση για το κρέας: Ορισμός εκπρόσωπων του ΔΣ οι οποίοι θα αναλάβουν τις απαιτούμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Ορίστηκαν ο Ελευθέριος Γιτσας για το αιγοπροβειο κρέας ,ο Ζαγοριτης Αλέκος για το βόειο και ο Αρκούδας Γεώργιος για τα χοιρινά και πουλερικά.

• Ηλεκτρονική διασύνδεση σφαγείων – υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή. H ηλεκτρονική διασύνδεση των σφαγείων αποτελεί πρωτοβουλία του ΣΕΚ με στόχο να περιφρουρηθεί η «ταυτότητα» του ελληνικού κρέατος και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων μέσα από τη συλλογή, διασταύρωση και ανάλυση πρωτογενών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευτεί η ελληνική παράγωγη ζωικών προϊόντων αλλά και ο Έλληνας καταναλωτής.

• Ειδικά δικαιώματα. Αυτή την περίοδο διεξάγεται η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ 2014-2020. Για πρώτη φορά ο ΣΕΚ θα εκπροσωπήσει τον κλάδο στη διαβούλευση, ώστε να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Έλληνα κτηνοτρόφου, σε εκείνα τα όργανα που έως σήμερα «αποφάσιζαν για αυτόν, χωρίς αυτόν». Σημειώνεται ότι η κτηνοτροφία υπολείπεται έναντι άλλων κλάδων σε ενισχύσεις.

• Γενετική βελτίωση Θεσμοθέτηση και εφαρμογή νέου πλαισίου για τη γενετική βελτίωση των φυλών αγροτικών ζώων στη χώρα μας. Οι προτάσεις του ΣΕΚ οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Γενετικής Βελτίωσης, την καθιέρωση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου ενός Πανελλαδικού Συλλογικού Οργάνου των Κτηνοτρόφων. Σκοπός όλων αυτών είναι να βοηθηθεί ο κτηνοτρόφος ώστε να συμπεριλάβει στην καθημερινή εκτέλεση των υποχρεώσεων στις εκτροφές και τις πρακτικές εκείνες, που θα καταστήσουν τα ζώα του αποδοτικότερα χρόνο με τον χρόνο, ανθεκτικότερα στις ζωονόσους, ώστε να σταματήσει η εισαγωγή ξενικού γενετικού υλικού, που τόση μεγάλη οικονομική αιμορραγία είναι για τον κτηνοτρόφο και την χώρα μας.

• Βοσκότοποι: Επίλυση των επί 10ετιες άλυτων προβλημάτων που αφορούν τους βοσκότοπους, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομή και η χρήση τους. Απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου κώδικα για όλους τους βοσκότοπους της χώρας, που θα περιέχει ρυθμιστικές διατάξεις για τη βόσκηση. Ο κώδικας αυτός θα δίνει λύση σε θέματα όπως η ίδρυση νέου φορέα χρήσης και διαχείρισης βοσκότοπων με την συμμετοχή για πρώτη φορά σε αυτό κτηνοτρόφου η εκπροσώπου κτηνοτροφικής οργάνωσης, εκπροσώπου της δημοτικής αρχής, του τοπικού διαμερίσματος και ενός λιβαδότοπου εκπροσώπου της κάθε περιφερικής ενότητας. Να χαρτογραφηθούν και οριοθετηθούν ώστε να γίνει γνωστή η βοσκοικανοτητα αυτών, να σταματήσει να ισχύει το κοινόχρηστο αυτών, να αποδίδονται στον κτηνοτρόφο με μακροχρόνια μίσθωση για να μπορεί να τον βελτίωση για ίδιον όφελος. Ακόμη να μπορεί να ελέγχεται ο κτηνοτρόφος ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται την βοσκή ώστε να αποτραπούν φαινόμενα υποβοσκησης ,υπερβοσκησης, ερημοποίησης, διάβρωσης και πυρκαγιών.

• Πρόταση για καθιέρωση και χρήση κινητών σφαγείων. Τέτοια κινητά σφαγεία χρησιμοποιούνται κατά κόρο στη Νορβηγία. Θα γίνουν οι ενέργειες εκείνες ώστε να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε την έλλειψη σφαγείων στα ελληνικά νησιά αλλά και σε δυσπρόσιτες περιοχές.

You might also like