Εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ για ζυγιστικές – ισοζύγια

Μετά από πολύμηνη κυοφορία δημοσιεύτηκε τελικά στις 3/2 στην εφημερίδα της κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τα ζητήματα της εφαρμογής του μέτρου των ζυγιστικών μηχανών στα κρεοπωλεία, της τήρησης των ισοζυγίων κρέατος, καθώς και της αναγραφής της προέλευσης – καταγωγής του κρέατος. Την ΚΥΑ 412/8932 που έχει ημερομηνία υπογραφής 23 Ιανουαρίου 2012, συνυπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Εσωτερικών, Φώφη Γεννηματά, Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αστέριος Ροντούλης.

Η νέα αυτή απόφαση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες (ΚΥΑ 282441/03-04-2009, ΚΥΑ 282438/03-04-2009 και Υ.Α. 312898/31-07-2009) για το ίδιο θέμα.

Η νέα ΚΥΑ έχει ως σκοπό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, «τον έλεγχο της αγοράς κρέατος και την ενημέρωση του καταναλωτή μέσω:

α) της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών μηχανών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος

β) της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος

γ) της τήρησης στοιχείων διακινούμενου κρέατος και μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων, διακίνηση, εμπορία, τεμαχισμό, τυποποίηση, παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας και τη λιανική πώληση

δ) της άμεσης ενημέρωσης των ελληνικών αρχών για το διακινούμενο κρέας και ζώα από το ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες».

Όσο αφορά την καταγωγή, η νέα ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε κάθε σήμανση της χώρας γέννησης του ζώου, από το οποίο προέρχεται το κρέας. Το ίδιο συμβαίνει και για τα υποπροϊόντα, ενώ εξαιρούνται τα κεφαλάκια αρνιών. Εξαιρούνται όμως τα παρασκευάσματα κρέατος, καθώς και τα προϊόντα με βάση το κρέας.

Στα πουλερικά και τα κουνέλια χώρα καταγωγής θεωρείται η χώρα σφαγής. Στο κρέας ελληνικής εκτροφής (πάχυνση), βιολογικό, βόειο ποιότητας, αναγράφονται επιπλέον και οι αντίστοιχες σημάνσεις.

Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων όμως δίνεται ουσιαστικά δίχρονη παράταση, αφού στο προτελευταίο άρθρο αυτής της ΚΥΑ, ορίζεται πως καταργούνται οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις του 2009, που αφορούσαν το θέμα, «με εξαίρεση τις διατάξεις που αναφέρονται στην καταγωγή – προέλευση του κρέατος, η ισχύς των οποίων επεκτείνεται μέχρι 1/1/2014, οπότε ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης». Να θυμίσουμε ότι σε εκείνες τις αποφάσεις, είχαν οριστεί ως σημάνσεις τα αρχικά ΕΛΛΗΝ. (για το ελληνικό κρέας), ΕΥΡ.ΕΝ. (για το κρέας κοινοτικής προέλευσης) και Τ.Χ. (για το κρέας τρίτων χωρών).

Αρμόδιες υπηρεσίες για τους ελέγχους ορίζονται οι διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα. Η εποπτεία του συστήματος ελέγχου παραμένει στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, ενώ τα μηνιαία ισοζύγια αγορών και πωλήσεων των επιχειρήσεων θα τα τηρεί ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Τα πρόστιμα ορίζεται ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ ανά πρακτικό ελέγχου συνολικά, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να είναι μεταξύ 1.000 και 10.000 ευρώ.

You might also like