Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ – Ε.Ε. για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Ευρωπαϊκά πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα θα μπορούν να πωλούνται στην αγορά των ΗΠΑ ως βιολογικά και αντιστρόφως, από την 1η Ιουνίου 2012. Αυτό συμφώνησαν σε μια ιστορικής σημασίας κίνηση τα δύο μέρη, στη διάρκεια της έκθεσης BioFach World Organic Fair το Φεβρουάριο στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων στον κόσμο παραγωγών βιολογικών προϊόντων θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε παγκόσμια κλίμακα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα, ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί αποτιμάται σε 40 δισ. ευρώ περίπου και αυξάνεται κάθε χρόνο.

Τις επίσημες επιστολές για τη σύσταση αυτής της εταιρικής σχέσης υπέγραψαν ο Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Ντ. Τσιόλος και η υφυπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Κ. Μέριγκαν.

Έως τώρα, οι καλλιεργητές και οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εμπορεύονται τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χρειάζονταν ξεχωριστές πιστοποιήσεις με βάση δύο πρότυπα, γεγονός που σήμαινε διπλά τέλη, επιθεωρήσεις και γραφειοκρατία. Με την εταιρική σχέση εξαλείφονται σημαντικά εμπόδια, ιδίως για τους μικρούς και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Επιτρέπονται πλέον η εμπορία όλων των προϊόντων που πληρούν τους όρους της εταιρικής σχέσης και η επισήμανσή τους ως πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, κρέατος, δημητριακών ή κρασιού.

Προτού οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία διεξήγαγαν ενδελεχείς επιτόπιους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι είναι συμβατές οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τα προγράμματά τους, τα μέτρα ελέγχου της ποιότητας, οι απαιτήσεις πιστοποίησης και οι πρακτικές στην επισήμανση. Μολονότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των προτύπων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα, καθένα από τα δύο μέρη έκρινε ότι τα προγράμματά τους ήταν ισοδύναμα, εκτός από την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών.

Όπως ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ για τις βιολογικές καλλιέργειες, απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, εκτός εάν πρόκειται για αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών βακτηριακών λοιμώξεων (βακτηριακή φλόγωση) σε βιολογικές καλλιέργειες μηλιάς και αχλαδιάς. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιολογικές καλλιέργειες επιτρέπουν τα αντιβιοτικά μόνο για την αγωγή μολυσμένων ζώων. Για όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση, οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για κανένα λόγο.

Επιπλέον, όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση πρέπει να αποστέλλονται με πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών προϊόντων. Με το έγγραφο αυτό θα δηλώνεται ο τόπος παραγωγής, θα ταυτοποιείται ο οργανισμός πιστοποίησης του βιολογικού προϊόντος, θα βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι, θα πιστοποιείται η τήρηση των όρων της εταιρικής σχέσης και θα καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση των διακινούμενων προϊόντων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν τις τακτικές συζητήσεις τους και θα επανεξετάζουν τα προγράμματα της άλλης πλευράς σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να ελέγχουν κατά πόσον τηρούνται οι όροι της εταιρικής σχέσης.

Επιπλέον, η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ θα αρχίσουν τη διαμόρφωση σειράς πρωτοβουλιών συνεργασίας για την προώθηση της βιολογικής παραγωγής και την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων και άλλα.

Τα δύο προγράμματα θα ανταλλάσσουν συνεχώς τεχνικές πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας των βιολογικών συστημάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η συμφωνία καλύπτει μόνο τα εξαγόμενα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

You might also like