"Ξαναζεσταίνεται" το AGRO 7

Ποιος θυμάται το AGRO 7; Για το πρότυπο που ανακοινώθηκε με μεγάλες φιλοδοξίες πέρυσι τον Ιούνιο επί υφυπουργίας Μιλένας Αποστολάκη ο λόγος, και το οποίο αφορά τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Υποτίθεται πως από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τις 8 Αυγούστου 2011 το σχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια κρίση, μετά την οποία το πρότυπο θα οριστικοποιούνταν στην τελική του μορφή για να τεθεί στη διάθεση κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να το εφαρμόσει και να πιστοποιήσει το προϊόν της. Από τότε βέβαια μεσολάβησαν πάρα πολλά, και βεβαίως και οι αλλαγές στο υπουργείο κι έπειτα η αλλαγή κυβέρνησης.

Χθες λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση του υπουργού Κ. Σκανδαλίδη για τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Σκανδαλίδη, «το ΥΠΑΑ&Τ αναγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την εμφάνιση και την εξάπλωση της γενετικής τροποποίησης ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύνταξης και έκδοσης προδιαγραφών για την επισήμανση των Ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές. Με απόφαση του νεοσύστατου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ αρμόδιου για την έκδοση προδιαγραφών ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα, εγκρίθηκε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές».

Σημειώνεται ότι το πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής, γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση, στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και η οποία επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή τους προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν το εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.

Το AGRO 7 οργανώνεται σε δέκα ενότητες απαιτήσεων:

1. Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών

2. Απαιτήσεις για την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής

3. Απαιτήσεις για την εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής

4. Απαιτήσεις για την εκτροφή ιχθύων θαλασσοκαλλιέργειας

5. Απαιτήσεις για την επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος

6. Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών

7. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία κρέατος

8. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία αυγών

9. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία ιχθύων

10. Απαιτήσεις για τα σημεία πώλησης κρέατος

Για την έναρξη εφαρμογής του προτύπου AGRO 7 έχει προβλεφθεί περίοδος έξι (6) μηνών για την προετοιμασία των εμπλεκομένων μερών και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών εφαρμογής οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Την έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας που θα περιγράφει το «σχήμα πιστοποίησης», τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτό και τις αποφάσεις που αφορούν το πλαίσιο εφαρμογής και κατοχύρωσης σχετικών όρων και απαιτήσεων

2. Την έγκριση πλαισίου κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης αλλά δεν συμμορφώνονται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και διαπιστώνονται από έλεγχο αγοράς ότι χρησιμοποιούν παρανόμως σχετικές ενδείξεις ή/και σήματα.

3. Την έκδοση και κατοχύρωση εθνικού σήματος που θα φέρουν τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές 4. Τη διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης και την αναγνώρισή τους από το ΥΠΑΑΤ.

You might also like