Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το κυρίως πιάτο στη συνάντηση Σκανδαλίδη – Cioloş

H πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Dacian Cioloş. Στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συζήτησης, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΑ&Τ, δόθηκε η ευκαιρία στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν απόψεις και θέσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ένα θέμα κρίσιμο για το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης εξήγησε στον Επίτροπο τις ιδιαιτερότητες και τη σημασία της ελληνικής γεωργίας για τη συνολική μας οικονομική ανάπτυξη. Τόνισε ότι υποστηρίζουμε μια απλή αλλά ισχυρή ΚΑΠ, με σταθερή χρηματοδότηση, που οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που βιώνει σήμερα η Ευρώπη. Μια Πολιτική που προφυλάσσει τον αγρότη από έντονες διακυμάνσεις στην αγορά και εξασφαλίζει ισορροπία στη αγροδιατροφική αλυσίδα, που διαμορφώνει προϋποθέσεις για μια σύγχρονη γεωργία, η οποία μπορεί να παράγει περισσότερα, ασφαλέστερα, ποιοτικότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα.

Ο Υπουργός έθεσε στον Επίτροπο ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, όπως:

– η κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών,

– η διατήρηση των ειδικών δικαιωμάτων,

– η αναδιαμόρφωση των ποσοστών συγχρηματοδότησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

– η ανάγκη συμπερίληψης των νησιωτικών περιοχών, ως επιλέξιμων, στα θεματικά υποπρογράμματα αγροτικής ανάπτυξης,

– η βελτίωση του καθεστώτος της «πράσινης ενίσχυσης» και η ανάγκη να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους δενδρώνες και τους εκτατικούς ελαιώνες, που θα πρέπει να πληρούν αυτομάτως τα κριτήρια της ενίσχυσης αυτής

– ο ορισμός του «ενεργού αγρότη», ώστε η ενίσχυση να επικεντρώνεται σε γεωργούς που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία και

– η συμπερίληψη στα κριτήρια για την κατανομή των πόρων της αγροτικής ανάπτυξης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που είναι δυσμενέστερες για τον ευρωπαϊκό νότο.

Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να επανέλθει στο πρόβλημα των συσσωρευμένων δημοσιονομικών διορθώσεων (προστίμων) για υποθέσεις προηγούμενων ετών, που απειλούν σοβαρά την αναπτυξιακή μας προσπάθεια. Πρόστιμα που ακυρώνουν στην πράξη οδυνηρά μέτρα, που επωμίζεται η κοινωνία και για τα οποία ζήτησε την υποστήριξη του Επιτρόπου για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Dacian Cioloş, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να εξετάσει τα ελληνικά αιτήματα για την ΚΑΠ. Ιδιαίτερα για το θέμα των δημοσιονομικών διορθώσεων, ο Επίτροπος, ενημέρωσε τον Υπουργό ότι έχει ήδη εξετάσει το θέμα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση μιας βιώσιμης ρύθμισης. Στη συνέχεια, ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους οργανώσεων και φορέων των παραγωγών, όπου ο Επίτροπος άκουσε τις απόψεις τους για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

You might also like