Συμφωνία E.E. με ΗΠΑ, Καναδά για το βόειο κρέας

Με νομοθετικό ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπαίνει τέλος στον εικοσαετή εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ και τον Καναδά για το βόειο κρέας από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορμόνες. Η Ε.Ε. θα διατηρήσει την απαγόρευση εισαγωγών βόειου κρέατος με ορμόνες και ως αντάλλαγμα θα αυξήσει την ποσόστωση για εισαγωγές βόειου κρέατος υψηλής ποιότητας (χωρίς ορμόνες) από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η συμφωνία θα αυξήσει την ετήσια δασμολογική ποσόστωση της Ε.Ε. για τις εισαγωγές βόειου κρέατος υψηλής ποιότητος σε 48.200 τόνους. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, από την πλευρά τους, έχουν ήδη σταματήσει την επιβολή δασμολογικών αντιποίνων σε ευρωπαϊκά προϊόντα (δασμοί που επιβλήθηκαν ως αντίποινα για την απαγόρευση εισαγωγών βόειου κρέατος από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορμόνες).

Η "μαύρη λίστα" περιελάμβανε προϊόντα από 26 κράτη μέλη της Ε.Ε. (όλα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) και η αξία τους ξεπερνούσε τα 250 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο με 650 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 11 αποχές.

Το Συμβούλιο έχει ήδη στηρίξει ανεπισήμως τη συμφωνία κι έτσι η αύξηση των ποσοστώσεων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2012.

Η ιστορία ενός εμπορικού πολέμου

Όπως αναγράφεται σε ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, ο "πόλεμος των ορμονών" στα βοοειδή επηρέασε αρνητικά τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Το 1988, η Ε.Ε., ανησυχώντας για την υγεία των πολιτών της, απαγόρευσε τις εισαγωγές βόειου κρέατος από ζώα στα οποία χορηγούνταν ορισμένες αυξητικές ορμόνες. Το 1996, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς αμφισβήτησαν την απαγόρευση στο πλαίσιο του οργάνου επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και εν συνεχεία έλαβαν την άδεια επιβολής εμπορικών κυρώσεων σε γεωργικά προϊόντα που εισάγονταν από την Ε.Ε.

Από το 1999, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς επέβαλαν ανταποδοτικούς δασμούς σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών προϊόντων για ετήσιο ποσό 116,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά, αντιστοίχως. Οι δασμοί αυτοί προκάλεσαν προβλήματα στις εξαγωγές της Ε.Ε. και οδήγησαν σε απώλεια μεριδίου αγοράς για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Οι κυρώσεις του Καναδά και των ΗΠΑ αφορούσαν κυρίως τα προϊόντα βόειου και χοίρειου κρέατος, ενώ οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις στο τυρί ροκφόρ, στις τρούφες, στις φρυγανιές, στους χυμούς, στις μουστάρδες, στις μαρμελάδες, στη σοκολάτα, στις σούπες και σε άλλα προϊόντα.

Όλοι κερδισμένοι

Το Μάιο του 2009, η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ προέβλεπε τη σταδιακή μείωση των αμερικανικών κυρώσεων στα ευρωπαϊκά προϊόντα και τη σταδιακή αύξηση της δασμολογικής ποσόστωσης της Ε.Ε. για τις εισαγωγές υψηλής ποιότητας, χωρίς ορμόνες, βόειου κρέατος.Οι ΗΠΑ συμφώνησαν ήδη (Μάιος 2011) να άρουν τις κυρώσεις κατά της Ε.Ε.

Μερικές από τις χώρες που θα επωφεληθούν ιδιαιτέρως από την άρση των κυρώσεων είναι η Ιταλία με εμπορικές συναλλαγές άνω των 99 εκατ. δολαρίων, η Πολωνία με 25 εκατ. δολάρια, η Ελλάδα και η Ιρλανδία με 24 εκατ. δολάρια έκαστη, η Γερμανία και η Δανία με 19 εκατ. δολάρια έκαστη, η Γαλλία με 13 εκατ. δολάρια και η Ισπανία με 9 εκατ. δολάρια.

You might also like