Δικαίωση του ΣΕΚ η απόσυρση του ν/σ για τον ΕΛΓΟ

Για να συνεχίσουν οι κτηνοτρόφοι να παράγουν ικανές ποσότητες κρέατος και γάλακτος αλλά και να αποφευχθούν οι μεγάλες εισαγωγές οι οποίες επιβαρύνουν το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μας, απαιτείται από την πολιτεία σαφές εθνικό σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης του κλάδου. Η έξοδος από την κρίση την οποία περνάει η χώρα θα πραγματοποιηθεί μόνο με την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και αυτή είναι πρωτίστως η κτηνοτροφία. Τα παραπάνω, αποτελούν κοινή διαπίστωση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), που συνεδρίασε στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Απριλίου.

Ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρθηκαν, καταγράφηκε η μεγάλη μείωση στην παραγωγή αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος. Είναι ενδεικτικό ότι όπως σημειώθηκε, συνολικά η παραγωγή σε πρόβειο και γίδινο μειώθηκε το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 50 χιλιάδες τόνους περίπου, γεγονός που θα επηρεάσει και την εγχώρια παραγωγή τυριών και ιδιαίτερα της φέτας.

Η μείωση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στον υποσιτισμό των ζώων λόγω της αδυναμίας των κτηνοτρόφων να προμηθευτούν τις απαραίτητες ζωοτροφές, το κόστος αγοράς των οποίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Στη δύσκολη αυτή κατάσταση συμβάλουν επίσης η ανυπαρξία εργαλείων χρηματοδότησης των παραγωγών και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από πλευράς τυροκομείων και εταιρειών που απορροφούν τα προϊόντα. Τα γεγονότα αυτά, όπως είναι φυσικό οδηγούν τους κτηνοτρόφους σε οικονομική «ασφυξία».

Ανάμεσα στις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. του ΣΕΚ κατά τη συνεδρίασή του, ξεχωρίζουν:

Νομοσχέδιο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Η απόσυρση του νομοσχεδίου δικαιώνει τους αγώνες του ΣΕΚ για την αποφυγή συγχώνευσης του ΕΛΟΓΑΚ, ενός αυτοχρηματοδοτούμενου Οργανισμού, ο οποίος δεν επιβαρύνει κατ’ ελάχιστον τον κρατικό προϋπολογισμό. Βασική επιδίωξη είναι να μη χαθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών των κτηνοτρόφων και η δυνατότητα του Οργανισμού για πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων, προστασία του καταναλωτή και του εισοδήματος του κτηνοτρόφου. Ο ΣΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του προς αυτή την κατεύθυνση, εξαντλώντας όλα τα μέσα που του παρέχει η νομοθεσία.

Βοσκότοποι: Δεδομένου ότι εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και παραμένουν ανεκμετάλλευτα καθότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο για παραχώρηση με μακροχρόνια σύμβαση σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους, ο ΣΕΚ έχει καταθέσει τις προτάσεις του για την επίλυση του θέματος αυτού στις οποίες, μεταξύ άλλων προτείνει:

* Χαρτογράφηση και οριοθέτηση ώστε να γίνει γνωστή η βοσκοϊκανότητα αυτών, να σταματήσει να ισχύει το κοινόχρηστο αυτών, να αποδίδονται στον κτηνοτρόφο με μακροχρόνια μίσθωση για να μπορεί να τον βελτιώσει για ίδιον όφελος.

* Σύσταση σε κάθε δήμο, τοπικό συμβούλιο διαχείρισης βοσκότοπων, στο όποιο θα συμμετέχουν:

– Ένα μέλος του Δ/Σ, των κατά τόπους ΟΤΑ

– Ένας εκπρόσωπος κτηνοτροφικής οργάνωσης

– Εκπρόσωπος τοπικού διαμερίσματος και

– Ένας λιβαδοπόνος που με την επιστημονική του κατάρτιση θα συμβάλει στη διατήρηση, στη διαχείριση και στην προστασία των λιβαδιών.

Διάθεση ιδιοπαραχθέντων γαλακτοκομικών προϊόντων εντός των λαϊκών αγορών: Η δυνατότητα πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, στα πλαίσια του νέου νόμου 4056 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις», ήταν αίτημα του ΣΕΚ το οποίο δίνει νέα προοπτική στον παραγωγό και θα βοηθήσει πρωτίστως και τον καταναλωτή διότι θα προμηθεύεται αγνά και σε προσιτή τιμή προϊόντα τα οποία θα γνωρίζει ότι είναι ελληνικά. Ο Σύνδεσμος θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που διέπει θέματα λαϊκών αγορών.

You might also like