Από τι καθορίζεται το βάρος των χοιριδίων

Το σωματικό βάρος των χοιριδίων στο τέλος της βρεφικής ηλικίας προσδιορίζεται κυρίως από την εποχή, το φύλο, το βάρος κατά τη γήννηση και τον απογαλακτισμό, αλλά και από το σωματικό βάρος στην ηλικία των έξι εβδομάδων.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από μια ομάδα Ολλανδών και Γάλλων επιστημόνων, που προέρχονται από την εταιρεία διατροφής ζώων Nutreco, πολλά τμήματα του Πανεπιστημίου Wageningen (Ολλανδία) και το Ινστιτούτο Γαλλικού Χοιρινού Κρέατος – IFIP. Η έρευνα είχε στόχο να ανακαλύψει τι επηρεάζει την ανάπτυξή των χοιριδίων, κάτι που είναι σημαντικό να το γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με την εκτροφή χοίρων, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τη διακύμανση του σωματικού βάρους στην ηλικία που φτάνει μέχρι τις 10 εβδομάδες.

Στη μελέτη, οι παράγοντες που συντελούν στο χαμηλό σωματικό βάρος κατά τη λήξη της βρεφικής περιόδου των χοίρων καθορίστηκαν με την ανάλυση των δεδομένων από τρία διαφορετικά ερευνητικά κέντρα χοίρων στην Ολλανδία και τη Γαλλία. Τα δεδομένα που μελετήθηκαν αφορούσαν 77.868 χοιρίδια που γεννήθηκαν την περίοδο μεταξύ 2005 και 2010.

Το σωματικό βάρος καθορίστηκε με βάση τα διαφορετικά χρονικά σημεία της πριν και μετά τον απογαλακτισμό φάσης, το φύλο, την εποχή γέννησης. Επίσης καταγράφηκαν πληροφορίες για τα νεογνά (μέγεθος την ημέρα της γέννησης, αριθμός χοιριδίων που γεννήθηκαν ζωντανά ανά γέννα, αριθμός των νεογνών που γεννήθηκαν από την ίδια χοιρομητέρα κλπ.).

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο τρέχον τεύχος του Journal of Animal Science.

You might also like