Κερδοφόρο το 2011 για την «Πίνδο»

Με πωλήσεις και κέρδη ανάλογα εκείνων του 2010, έκλεισε 2011 για τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό «Πίνδος» των Ιωαννίνων. Η Πίνδος με 180,45 εκατ. ευρώ έσοδα είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία πτηνοτροφικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό του συνεταιρισμού, τα έσοδά του παρουσίασαν αύξηση 1,8% από την προηγούμενη χρήση, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 5,82 εκατ.ευρώ έναντι 3,80 εκατ. ευρώ το 2010, βελτιωμένα κατά 53,2%.

Ωστόσο, το χρηματοοικονομικό κόστος της αυξήθηκε, κυρίως λόγω της ανόδου των επιτοκίων, από 2,95 εκατ. ευρώ το 2010 σε 5,22 εκατ. ευρώ το 2011 (+76,9%). Κατόπιν αυτού, παρουσίασε κέρδος προ φόρων 0,53 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι κέρδους προ φόρων 0,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια του Συνεταιρισμού «Πίνδος» ανέρχονται σε 41,53 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 26,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 155,90 εκατ. ευρώ.

You might also like