Ζημιογόνες 4 στις 10 ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, το 2011

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία 411 βιομηχανιών τροφίμων, που κατέγραψαν συνολική καθαρή ζημιά 213,9 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρής ζημιάς 344,6 εκατ. ευρώ το 2010. Παρόλα αυτά 246 από τις επιχειρήσεις (το 59,8% του συνόλου) ήταν κερδοφόρες.

Οι επιχειρήσεις αυτές μεσαίου και μεγάλου μεγέθους με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 9,18 δισ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2010 κατά 5%. Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν ύψους 175,3 εκατ. ευρώ και οι ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 389,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 411 επιχειρήσεων:

-196 επιχειρήσεις (47,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 152 εκατ. Ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 8 εκατ. ευρώ.

-55 επιχειρήσεις (13,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010 με κέρδη 15,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 ζημιές ύψους 86,9 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 102,6 εκατ. ευρώ.

-110 επιχειρήσεις (26,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 302,3 εκατ. ευρώ έναντι 431,6 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένες έτσι κατά 129,3 εκατ. ευρώ.

-50 επιχειρήσεις (12,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με ζημιές 88,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης των 23,4 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 112 εκατ. ευρώ.

You might also like