Στον όμιλο Ευθυμιάδη η APPERT

O Όμιλος Redestos – Efthymiadis Agrotechnology Group που κατέχει την AGROLAB Α.Ε., ανακοίνωσε ότι απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της APPERT Α.Ε. – του μεγαλύτερου μικροβιολογικού εργαστηρίου της χώρας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σύμπραξη κορυφαίων εργαστηρίων και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον κλάδο των εργαστηριακών αναλύσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και την προστασία. του περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία στηρίχθηκε στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή την δράση, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής και συνεπούς επιχειρηματικής πρακτικής. Δημιουργείται έτσι ένα νέο δυναμικό σχήμα, με δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδας, με πολυάριθμο και απόλυτα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αλλά κυρίως με προστιθέμενη αξία στην τεχνική επάρκεια, την ποιότητα, το εύρος και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

H λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων κάτω πλέον από την ίδια «στέγη», θα δημιουργήσει συνέργειες με θετικά αποτελέσματα τόσο για τις ίδιες τις εταιρίες όσο και για τους συνεργάτες της, στο αναλυτικό επίπεδο, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και στην ολοκληρωμένη παροχή τεχνογνωσίας.

You might also like