Μείωση κατανάλωσης και παραγωγής κρέατος στην Ε.Ε. το 2012-2013

Μειωμένη παραγωγή κρέατος το 2012 και το 2013 προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση που στηρίζεται σε στοιχεία μέχρι τις 15 Ιουνίου, προβλέπει ότι το 2013 θα έχουμε μια αντιστροφή στον τρόπο διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, με αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών.

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης ο τομέας του κρέατος της Ε.Ε. το 2012 εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, λόγω της σχετικά ευνοϊκής κατάστασης στις αναδυόμενες οικονομίες. Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση πάσχει από την μείωση της οικονομικής ανάπτυξης της Ε.Ε. Η συνολική προμήθεια κρέατος εξακολουθεί να είναι σχετικά σφιχτή σε πολλές περιοχές του κόσμου και παρεμποδίζεται από το υψηλό κόστος των ζωοτροφών. Κατά συνέπεια, οι διεθνείς τιμές παραμένουν υψηλές και οι εξαγωγές κρέατος της Ε.Ε. ευδοκιμούν.

Με βάση την απογραφή του Δεκέμβρη του 2011, ο ζωικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 86 εκατ. κεφαλές βοοειδών, 148 εκατ. χοίρων και 98 εκατ. αιγοπρόβατα, που αντιστοιχεί σε μέση μείωση κατά 1,6% (-1,4% για τα βοοειδή, -1,7% για τους χοίρους, -1,3% για τα πρόβατα και -2,9% για τις κατσίκες) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η συρρίκνωση του αριθμού των ζώων (και ιδίως των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής) επηρεάζει άμεσα τη συνολική παραγωγή κρέατος, η οποία αναμένεται να μειωθεί κατά 0,4% το 2012 και κατά 1,0% το 2013.

Η παραγωγή βοδινού κρέατος αναμένεται να μειωθεί μέσα στο 2012 και να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη το 2013. Τα χοιρινά και τα πρόβατα παραγωγής κρέατος θα παραμείνουν σταθερά το 2012 και θα μειωθούν μέσα στο επόμενο έτος. Τα πουλερικά είναι το μόνο είδος, για το οποίο η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά τα έτη 2012 και 2013.

Η υποτονική ζήτηση στην Ε.Ε. και η αποδυνάμωση του ευρώ θα περιορίσει περαιτέρω το σύνολο των εισαγωγών κρέατος της Ε.Ε. το 2012, με εκτιμώμενη μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, ο όγκος των εξαγωγών θα εξακολουθεί να ακολουθεί την παγκόσμια ζήτηση και θα κλείσει με αύξηση κατά 3,6%, με κύρια είδη το χοίρειο και τα πουλερικά. Για το 2013 αναμένεται αντιστροφή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών, με αύξηση των εισαγωγών κατά 2,6% και μείωση των εξαγωγών κατά 5,6%, λόγω της μειωμένης παραγωγής κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνολική κατανάλωση κρέατος της Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί κατά 0,8% το 2012 και 0,4% το 2013.

 

Σχετική μείωση βόειου κρέατος

Ο αριθμός των βοοειδών συρρικνώνεται συνεχώς από το 2008, με ρυθμό 1,1% ετησίως κατά μέσο όρο (-1,8% για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής) και η τάση αυτή θα συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον. Το 2012, το βόειο κρέας της Ε.Ε. προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά (-3,5% από το 2011) και στη συνέχεια να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο το 2013 (0,1%). Λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων εφοδιασμού, οι τιμές του βοείου κρέατος της Ε.Ε. αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα ρεκόρ καθ’ όλο το 2012.

Όσον αφορά το εμπόριο, η αδύναμη εγχώρια ζήτηση και οι εξελίξεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα οδηγήσουν σε μείωση των εισαγωγών του βοείου κρέατος της Ε.Ε. το 2012 (-5,8%) και ακολουθεί σταθεροποίηση το 2013, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα του βοείου κρέατος και τη σταδιακή ανάκαμψη της παραγωγής των κύριων προμηθευτών της Mercosur (μετά τη σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου των προηγούμενων ετών). Από την άλλη πλευρά, η εξαγωγική ικανότητα της Ε.Ε. επηρεάζεται από την έλλειψη στην εγχώρια προσφορά. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβάλλει το δίκτυο της εμπορικής της θέσης, και μετά το εξαιρετικό εμπορικό πλεόνασμα που καταχωρήθηκε το 2011, θα μετατραπεί και πάλι σε καθαρό εισαγωγέα βοείου κρέατος σε όγκο το 2012 και το 2013. Οι υψηλές τιμές του βοείου κρέατος και η ασθενής εσωτερική ζήτηση θα οδηγήσει σε πτώση της κατανάλωσης βοείου κρέατος το 2012 και σταθεροποίηση μέσα στο 2013.

 

Μικρή μείωση παραγωγής, αύξηση εξαγωγών στο χοίρειο κρέας

Παρά τη μείωση του πληθυσμού των χοίρων κατά 1,7% (-3,2% για τους θηλυκούς χοίρους), η παραγωγή χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2012 και στη συνέχεια να μειωθεί κατά 2% το επόμενο έτος. Η επίδραση θα οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου θηλυκών χοίρων, λόγω των νέων κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων (η στέγαση της ομάδας των εγκύων θηλυκών χοίρων θα καταστεί υποχρεωτική από το 2013) και ως εκ τούτου απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τους παραγωγούς. Μολονότι πολλά κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει πρωτοβουλίες για να στηρίξουν οικονομικά τους αγρότες για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, οι παραγωγοί που δεν έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία παραγωγής κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου των 10 ετών μπορεί να βρεθούν υπό πίεση, και να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους. Τα νέα κράτη-μέλη επηρεάζονται λιγότερο λόγω των σημαντικών επενδύσεων σε συστήματα παραγωγής που έγιναν μετά την προσχώρηση.

Όσον αφορά το εμπόριο, η τρέχουσα ασθενής οικονομία στη ζώνη του ευρώ και η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, ιδίως στην Κίνα, θα οδηγήσει σε ευνοϊκές προοπτικές για τις εξαγωγές της Ε.Ε. το 2012, με αναμενόμενη αύξηση 3,5%, μετά την εξαιρετική ανάπτυξη που καταχωρήθηκε το 2011. Αντίθετα, το 2013, οι εξαγωγές προβλέπεται να μειωθούν περισσότερο από 10%, ως συνέπεια την πτώσης της παραγωγής. Οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος της Ε.Ε. είναι πάντα οριακές και θα μειωθούν περαιτέρω, τόσο το 2012 και 2013, για να κατασταλάξει γύρω στις 13 έως 14 χιλιάδες τόνους ανά έτος.

Η κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς τα δύο έτη (-0,4% και -1,0% αντίστοιχα). Οι τιμές του χοιρείου κρέατος είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλο το 2012. Παρά το γεγονός ότι το κόστος των ζωοτροφών είναι επίσης υψηλό (ειδικά για τη σόγια), τα περιθώρια του παραγωγού είναι σταθερά και πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

 

Αυξανόμενη η συμμετοχή των πουλερικών

Μετά από αύξηση 1,1% το 2011, η παραγωγή κρέατος πουλερικών της Ε.Ε. αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται (+1,0% το 2012 και +0,3% το 2013). Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, η ίδια δυναμική τάση των εξαγωγών πουλερικών της Ε.Ε. θα συνεχιστεί το 2012, με προβλεπόμενη αύξηση κατά 14%, λόγω της παγκόσμιας ζήτησης. Η κατανάλωση κρέατος πουλερικών είναι πιθανό να μειωθεί κατά 0,4% το 2012 (όπως και για όλα τα άλλα κρέατα, αλλά σε μικρότερο βαθμό) και να ανακάμψει το 2013 (0,3%). Το μερίδιο των πουλερικών στη συνολική κατανάλωση κρέατος της Ε.Ε. θα είναι συνεχώς αυξανόμενη. Το 2012, οι τιμές των πουλερικών κρεοπαραγωγής στην Ε.Ε. είναι ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο.

 

Σχετική σταθερότητα στο αιγοπρόβειο κρέας

Ο συνολικός αριθμός προβάτων στην Ε.Ε. εξακολούθησε να συρρικνώνεται το 2011 (-1,3%), κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης στην Ισπανία (-8%). Ο αριθμός των αιγών ακολούθησε την ίδια τάση, με πτώση 2,9%. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2012 και στη συνέχεια να μειωθεί κατά 1,5% το 2013. Οι εισαγωγές κρέατος το 2012 θα παραμείνουν χαμηλές σε σχέση με το παρελθόν (-2,9% σε σύγκριση με το 2011), και αυτό οφείλεται στη μειωμένης προμήθεια από τη Νέα Ζηλανδία, λόγω μείωσης της εκεί παραγωγής, ενίσχυσης του τοπικού δολαρίου έναντι του ευρώ και αναπροσανατολισμού των εξαγωγών της προς τις αγορές της Ασίας. Το 2013 οι εισαγωγές κρέατος θα μπορούσαν να ανακάμψουν ελαφρώς, έτσι ώστε να επιτευχθεί και πάλι το επίπεδο του 2011.

Η κατάσταση στον τομέα της προβατοτροφίας είναι επισφαλής λόγω της ξηρασίας στην Ιβηρική χερσόνησο, το υψηλό κόστος των ζωοτροφών, την μειωμένη ζήτηση και τις τιμές παραγωγού που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 1% τόσο το 2012, όσο και το 2013.

You might also like