Στήριξη των αγροτών ζήτησε ο Έλληνας υπουργός από τις Βρυξέλλες

Την ανάγκη να υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός, που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μέτρων, που συνιστούν δίχτυ ασφάλειας για το εισόδημα των γεωργών και την πρόληψη και αντιμετώπιση απρόβλεπτων κινδύνων τόνισε στις παρεμβάσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 16 Ιουλίου. Κύριο θέμα της συνόδου ήταν η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα τα μέτρα για τη διαχείριση κρίσεων και τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, στο πλαίσιο τόσο του 1ου (ενιαία κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων), όσο και του 2ου (αγροτική ανάπτυξη) πυλώνα της ΚΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου ο κ. Τσαυτάρης υποστήριξε την άμεση αναγκαιότητα αυτών των μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα σταθερότερο περιβάλλον, που να επιτρέπει στους γεωργούς να προγραμματίζουν με ασφάλεια την παραγωγική τους δραστηριότητα και τις αναγκαίες επενδύσεις. Τόνισε ότι μόνον έτσι θα συγκρατηθεί ο γεωργικός πληθυσμός και οι νέοι στη γεωργία. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή των μέτρων, ισότιμη μεταχείριση των γεωργών, ισχυρότερα κίνητρα για τη δημιουργία του αρχικού κεφαλαίου των ταμείων αλληλεγγύης και αύξηση στο 100% της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ε.Ε. για τα μέτρα που αποσκοπούν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Τέλος, θεώρησε αυτονόητο ότι το βαμβάκι, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης της Ε.Ε., περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού «η γεωργία είναι κατεξοχήν ευάλωτος τομέας, που η βιωσιμότητά του επηρεάζεται από αντιξοότητες και απρόβλεπτους κινδύνους. Είναι δίκαιο αλλά και επιβεβλημένο οι γεωργοί να στηρίζονται αποτελεσματικά σε περιπτώσεις κρίσεων, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία».

You might also like