Αναβάθμιση του ρόλου του ΥΠΑΑΤ

Στη νέα Κυβερνητική Επιτροπή θα μετέχει πλέον και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό προβλέπει η υπ’ αρ. 20/18-7-12 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Με την απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού αναγνωρίζεται ο επιτελικός ρόλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γίνεται πράξη η προτεραιότητα της κυβέρνησης για στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής», ανέφερε ο υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Με τη συμμετοχή του ΥΠΑΑΤ στην λήψη αποφάσεων από την Κυβερνητική Επιτροπή διασφαλίζεται η πιο ουσιαστική αντιμετώπιση θεμάτων και η πρόληψη προβλημάτων που αφορούν τον τομέα της γεωργίας και της υπαίθρου γενικότερα, επειδή η λύση των προβλημάτων άπτεται και αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων που συμμετέχουν στην Κυβερνητική Επιτροπή.

You might also like