Δράσεις για επιστροφή στην κερδοφορία από την Νίκας

Προσπάθειες για την επιστροφή του Ομίλου Νίκας σε κερδοφορία και την άρση των αιτίων που οδήγησαν στη διαπραγμάτευση των μετοχών του σε καθεστώς επιτήρησης, καταβάλλει η διοίκησή του, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες.

Η διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

You might also like