Μόνο από κέντρα συγκέντρωσης οι εξαγωγές στην Τουρκία

Τη δυνατότητα έγκρισης κέντρων συγκέντρωσης ζώντων ζώων προς εξαγωγή στην Τουρκία καλoύνται να εξετάσουν άμεσα οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για υλοποίηση αιτήματος της τουρκικής πλευράς για δημιουργία και λειτουργία εγκεκριμένων κέντρων συγκέντρωσης ζώντων ζώων, ώστε να αρθεί η απαγόρευση των εξαγωγών από την Ελλάδα στην γείτονα χώρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε νέα ώθηση στην κτηνοτροφία με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και γενικότερα για την ελληνική παραγωγή και οικονομία. Τα κέντρα συγκέντρωσης θα είναι στεγασμένοι χώροι φιλοξενίας όπου τα ζώα θα σταβλίζονται 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την ώρα αναχώρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Η δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης αναμένεται να λύσει τα χέρια των εμπόρων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αναγκασμένοι να επισκέπτονται τις κτηνοτροφικές μονάδες όπου κι αν αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα προκειμένου να προβούν στις αγορές τους. Με τη δημιουργία αυτών των κέντρων τα διαθέσιμα ζώα θα είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένα σημεία έτοιμα προς αναχώρηση διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες. Η διαδικασία αδειοδότησης κέντρων συγκέντρωσης ζώντων ζώων θα έχει τα ακόλουθα στάδια: • Κατάθεση αίτησης για λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης ζώντων ζώων στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφέρειας του ενδιαφερόμενου. • Επιτόπια αυτοψία από ειδικό κλιμάκιο κτηνιάτρων στο κέντρο συγκέντρωσης ζώντων ζώων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία προκειμένου να εκδοθεί ή όχι η άδεια λειτουργίας. Το ΥΠΑΑΤ θα πραγματοποιήσει ειδικά σεμινάρια, μέσω των οποίων ένας αριθμός κτηνιάτρων θα πιστοποιηθεί για να διεξάγει αποκλειστικά τους απαραίτητους κτηνιατρικούς ελέγχους στα ζώα προς εξαγωγή στις κτηνοτροφικές μονάδες της χώρας πριν αυτά καταλήξουν στα κέντρα συγκέντρωσης. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος με δείγμα υπογραφής θα ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου για τον αριθμό των ζώων που έχει ελέγξει και με τη σειρά του το υπουργείο θα ενημερώνει την τουρκική πλευρά. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, μια αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα βοοειδών για πάχυνση και άμεση σφαγή, αλλά και αμνοεριφίων για άμεση σφαγή στην Τουρκία, βάσει διακρατικής συμφωνίας.

You might also like