Νέες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις

Ως σημαντική παρέμβαση για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, παρουσίασαν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας τους νέους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και τη νέα Υγειονομική Διάταξη. Τα δύο κείμενα τα οποία αντικαθιστούν τις προηγούμενες αγορανομικές διατάξεις έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και τίθενται σε ισχύ σύντομα.

Οι εμπλεκόμενοι με την αγορά θα πρέπει να μελετήσουν τα αντίστοιχα σημεία των νέων διατάξεων και να φροντίσουν να εναρμονιστούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο υπουργείων με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη λειτουργία καταστημάτων τροφίμων:

Καταργούνται παρωχημένες ρυθμίσεις /παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία της αγοράς που έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Καταργούνται ρυθμίσεις που διατηρούσαν κλειστές αγορές εμποδίζοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών.

Διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας με την εφαρμογή όλων των κοινοτικών κανόνων και των ειδικών νομοθεσιών που αναφέρονται στα θέματα αυτά.

Παρέχονται, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες δυνατότητες να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, με την απελευθέρωση της δυνατότητας να εμπλουτίσουν την ποικιλία των προσφερομένων προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.

Ειδικότερα, με τη νέα Υγειονομική Διάταξη, μεταξύ άλλων:

Καταργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων και οι πρόσθετες άδειες προκειμένου να επιτραπεί η διάθεση επιπλέον κατηγοριών τροφίμων από τα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν (συνεπώς και το πελατολόγιό τους), δυνατότητα την οποία κατά τεκμήριο είχαν μέχρι σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσεις που διέθεταν τους ανάλογους χώρους πώλησης. Με άλλα λόγια ένα κρεοπωλείο θα μπορεί, χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς, κ.λπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή και όχι για τυπικές προϋποθέσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τη Δημόσια Υγεία.

Ενισχύεται η εφαρμογή ευέλικτων και αποτελεσματικών συστημάτων αυτοελέγχου, ανάλογα με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων.

Ως παράδειγμα αναχρονιστικών διατάξεων που καταργούνται να αναφέρουμε τις γραφειοκρατικού τύπου υποχρεώσεις στις αγοραπωλησίες ζώντων ή σφαγμένων ζώων για έκδοση 5 αντιτύπων καρμπονιζέ τιμολογίων, αλλά και την υποχρέωση λιανοπωλητών κρέατος να τηρούν ειδική πινακίδα 30 επί 40 εκατοστών.

Βέβαια, ένα πρώτο σχόλιο που κάνουν παράγοντες της αγοράς κρέατος είναι ότι ναι μεν αλλάζουν οι κανονισμοί, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς την ενιαιοποίηση των ελέγχων, δηλαδή την εμπλοκή μιας και μόνης υπηρεσίας για τον έλεγχο της διακίνησης κρέατος.

Το πλήρες κείμενο των ΔΙΕΠΠΥ βρίσκεται εδώ (την εμπορία κρέατος αφορά το κεφάλαιο 2.1, άρθρα 28-45).

To πλήρες κείμενο της νέας υγειονομικής διάταξης βρίσκεται εδώ.

You might also like