Οι καταναλωτές θέλουν την αναγραφή της χώρας προέλευσης

Σχεδόν 9 στους 10 καταναλωτές θεωρούν πολύ σημαντική τη σήμανση χώρας προέλευσης όταν αγοράζουν κρέας ή προϊόντα κρέατος, χωρίς ωστόσο να κατανοούν πλήρως τι σημαίνει η ένδειξη «Ελλάς» πάνω σ’ αυτά τα προϊόντα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) με θέμα «ποια χώρα παράγει τα τρόφιμά μας;».

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί πόσο σημαντική είναι για τους καταναλωτές η αναγραφή της χώρας προέλευσης στη σήμανση των τροφίμων. Στην έρευνα, συμμετείχαν 1556 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου του 2012 μέσω ερωτηματολόγιου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και εκτυπώθηκε, για όσους δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σημαντική την αναγραφή της χώρας προέλευσης για το κρέας, το 11% αρκετά σημαντική και μόλις το 2% όχι αρκετά σημαντική. Οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές θεωρούν σημαντική την αναγραφή της χώρα προέλευσης είναι: το 61% για λόγους ποιότητας, το 71% για ασφάλεια, το 52% για λόγους ηθικής, το 36% απλά θέλει να ξέρει και το 35% για προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα 9 στους 100 καταναλωτές δηλώνουν ότι επιθυμούν την αναγραφή της χώρας προέλευσης για εθνικούς λόγους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι 8 στους 10 καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τόσο το που εκτράφηκε το ζώο από το οποίο προήλθαν τα προϊόντα κρέατος, όσο και το που έγινε η επεξεργασία του κρέατος.

Περισσότεροι από 9 στους 10 καταναλωτές (πολύ σημαντική: 62%, αρκετά σημαντική: 30%, όχι αρκετά σημαντική: 7%, καθόλου σημαντική: 1%) πιστεύουν ότι η προέλευση των τροφίμων τους είναι βασικό κριτήριο, για τις αγορές τους.

Μόνο 4 στους 10 καταναλωτές απάντησαν, σωστά, στην ερώτηση: «Εάν αγοράζετε νωπό κρέας και η χώρα προελεύσεως είναι «Ελλάς», τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτό;». Αντίθετα 9 στους 10 καταναλωτές απάντησαν, σωστά, στην ερώτηση: «Εάν αγοράζετε ένα επεξεργασμένο τρόφιμο, από κρέας (π.χ. ζαμπόν, λουκάνικα, σαλάμι, μπέικον, κ.λπ.) και η χώρα προέλευσης είναι «Ελλάς» τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτό;».

Στην ερώτηση τι θεωρούν πιο σημαντικό να γνωρίζουν για τα επεξεργασμένα τρόφιμα από κρέας δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:

  • Είναι πιο σημαντικό να γνωρίζω πού εκτράφηκε το ζώο από το να γνωρίζω το που το κρέας του έγινε λουκάνικα, ζαμπόν κ.λπ.: 11%
  • Είναι πιο σημαντικό να γνωρίζω, που το κρέας έγινε λουκάνικα, ζαμπόν κ.λπ., από το να γνωρίζω που ανατράφηκε το ζώο: 5%.
  • Και τα δύο είναι εξ ίσου σημαντικά:82% 
  • Κανένα από τα δύο δεν είναι σημαντικό: 1%
  • Δε γνωρίζω: 1%
You might also like