Άρση της απαγόρευσης των ελληνικών εξαγωγών ζώντων ζώων στην Τουρκία

Άρση της απαγόρευσης των ελληνικών εξαγωγών ζώντων ζώων στην Τουρκία H ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα ενημέρωσε τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας ήρε τους περιορισμούς για εξαγωγές ζώντων ζώων, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Η εγκύκλιος που έστειλε στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειών η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, πραγματοποιήθηκε από τουρκικής πλευράς άρση της απαγόρευσης των ελληνικών εξαγωγών ζώντων ζώων (βοοειδών, αιγών και προβάτων) που προορίζονται για αναπαραγωγή, εκτροφή και σφαγή προς την Τουρκία, πού είχε επιβληθεί από τις τουρκικές αρχές από τον περασμένο Μάιο.

Τα παραπάνω, επισημαίνει η εγκύκλιος, αποτέλεσαν αντικείμενο επισκέψεων στη χώρα μας και διαπραγματεύσεων της υπηρεσίας μας με τις τουρκικές αρχές από τον περασμένο Μάιο με σκοπό την εξεύρεση εφικτής και κοινά αποδεκτής λύσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο Σεμινάριο που διεξάχθηκε την 15-9-2012 στη Θεσ/νικη οι εξαγωγές προς την Τουρκία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό κέντρα συγκέντρωσης, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Κατάλογος με τα εγκεκριμένα κέντρα συγκέντρωσης έχει αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας. Για κάθε νέα έγκριση κέντρου συγκέντρωσης με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να το κοινοποιήσει στο αρμόδιο Τμήμα Εισαγωγών (τμήμα Α) της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων. Σημειώνεται ότι, τα προς εξαγωγή ζώα αποκλειστικά θα πρέπει να συγκεντρώνονται στα κέντρα συγκέντρωσης 72 ώρες πριν την αποστολή τους. Ζώα που δεν προορίζονται για εξαγωγή δεν πρέπει να βρίσκονται για κανένα λόγο στα κέντρα συγκέντρωσης.

2. Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από το κέντρο συγκέντρωσης στην Τουρκία με τα κατάλληλα υγειονομικά πιστοποιητικά και να φέρουν την υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου που έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν, ύστερα από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2012 στη Θεσσαλονίκη. Κατάλογος με τα ονόματα των εγκεκριμένων επίσημων κτηνιάτρων έχει αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας. Αντίγραφο του υγειονομικού πιστοποιητικού πρέπει να αποστέλλεται στο Τμήμα Εισαγωγών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, στο ακόλουθο φαξ: 210 8252673 που θα το διαβιβάζει, με τη σειρά της, στο αρμόδιο σημείο επαφής των τουρκικών αρχών.

3. Μπορούν να εξαχθούν στην Τουρκία μόνο ζώα που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα και φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση.

4. Οι απαιτούμενες εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί το ζώο καθώς και η περίοδος «καραντίνας» μπορούν να διεξάγονται στην εκτροφή προέλευσης και μόνο μετά την έκδοση αρνητικών αποτελεσμάτων να οδηγούνται στα κέντρα συγκέντρωσης.

5. Η απαγόρευση εξαγωγής ζώντων ζώων εξακολουθεί να ισχύει από τις περιοχές του Αιγαίου, όπου υπάρχουν εστίες καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

You might also like