Αύξηση του δασμού στις εισαγωγές κρέατος στην Τουρκία

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Τουρκίας προχώρησε σε αύξηση του δασμού που επιβάλλεται στα κρέατα από 75% στο 100%. Για την εν λόγω αύξηση λήφθηκε υπόψη το υψηλό κόστος παραγωγής του επιτοπίως παραγόμενου κρέατος καθώς και η ανάγκη αντιστάθμισης του πλεονεκτήματος του χαμηλού κόστους των εισαγομένων κρεάτων (λόγω οικονομιών κλίμακας) με σκοπό την προστασία της τοπικής παραγωγής. Σύμφωνα με την Ένωση Παραγωγών και Βιομηχάνων Γάλακτος, Κρέατος και Τροφίμων της Τουρκίας, ο κλάδος του κρέατος εξαρτάται κατά 35% από τις εισαγωγές και το κόστος παραγωγής στην Τουρκία είναι διπλάσιο του μέσου κόστους παραγωγής στις αναπτυγμένες χώρες. Με βάση τις τρέχουσες τιμές η μέση τιμή βοδινού στην Ε.Ε. είναι 3,88 €/κιλό ενώ στην Τουρκία είναι 17 ΤΛ/κιλό (7,3€/κιλό) και το μοσχάρι τεσσάρων εβδομάδων κοστίζει κατά μέσο όρο 1800ΤΛ στην Τουρκία και 900ΤΛ στην ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, η παραγωγή κόκκινου κρέατος έφτασε το δεύτερο τρίμηνο του 2012 τους 182.872 τόνους σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

You might also like