Μείωση του πληθυσμού των αιγοπροβάτων στην Ε.Ε.

Μικρή αλλά σταθερή μείωση στον αριθμό αιγοπροβάτων και της κατανάλωσης δείχνουν τα στοιχεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων στην Ε.Ε. 27 εμφανίζει μικρή αλλά σταθερή μείωση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι ο συνολικός αριθμός αιγών και προβάτων στην Ε.Ε. το 2011 ήταν 98.793.000 ζώα, μειωμένος κατά 1,37% σε σύγκριση με το 2010. Παράλληλα, ο αριθμός των προβάτων το 2011 ήταν 85.586.000, μειωμένος κατά 1,3% και των αιγών 13.206.000 μειωμένος κατά 1,94%. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σε ό, τι αφορά τις αίγες, η Ελλάδα εκτρέφει το μεγαλύτερο αριθμό ζώων. Αναφορικά με τις εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος, όπως τονίστηκε, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν χαμηλότερες από τα προηγούμενα έτη (-24% το 2012 σε σύγκριση με το 2011). Πρέπει να σημειωθεί πως οι μεγαλύτερες εισαγωγές πραγματοποιούνται από τη Νέα Ζηλανδία (82,5 % των εισαγωγών το 2011) και την Αυστραλία (8,9% των εισαγωγών το 2011). Μείωση των εισαγωγών από τη Νέα Ζηλανδία σημειώνονται τα τελευταία χρόνια λόγω της μειωμένης παραγωγής, της ενίσχυσης του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας έναντι του ευρώ και του προσανατολισμού των εξαγωγών της στις Ασιατικές αγορές Σε σχέση με τις εξαγωγές στο αιγοπρόβειο κρέας, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στη συμβουλευτική επιτροπή, αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια (70,8 % το 2010 σε σύγκριση με το 2009, 19,6% το 2011 σε σύγκριση με το 2010). Κύριοι προορισμοί των εξαγωγών είναι η Τουρκία ( 31 % το 2011), η Ιορδανία ( 13% το 2011). και το Χονγκ Κονγκ (11% το 2011). Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι εξαγωγές ζώντων ζώων, αύξηση 98,5% το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Η κατανάλωση, τέλος, αναμένεται να μειωθεί κατά 6% περίπου το 2012 σε σύγκριση με το 2011.

You might also like