Και προεδρικά καθήκοντα αναλαμβάνουν οι κ.κ. Σταμπουλίδης και Κακαφίκας

Καθήκοντα και προέδρου εκτός από διευθύνοντος συμβούλου που είχαν και έχουν μέχρι σήμερα αναλαμβάνουν τόσο ο κ. Π. Σταμπουλίδης στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών Αθήνας (ΟΚΑΑ) όσο και ο κ. Π. Κακαφίκας στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ).

Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που προχώρησε σε ανασύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Γενικότερα δεν υπήρξαν αλλαγές στις θέσεις των προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων με εξαίρεση τον ΟΚΑΑ και την ΚΑΘ.

Επίσης ενόψει της συγχώνευσης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κοινός πρόεδρος των τριών οργανισμών αναλαμβάνει ο κ. Άγγελος Τόλκας, δικηγόρος, πρώην βουλευτής.

You might also like