Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού ΔΩΔΩΝΗ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού ΔΩΔΩΝΗ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνεταιρισμού, το ΔΣ του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού ΔΩΔΩΝΗ που προήλθε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στο Λούρο Πρέβεζας στις 2 Δεκεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Θεόδωρου Χάιδου συνεδρίασε στο Μπιζάνι Ιωαννίνων και στο κέντρο Σερραίος με θέμα την κατανομή αξιωμάτων.

Ομόφωνα εκλέχτηκαν στα αξιώματα ως εξής: Πρόεδρος: Βαγγέλης Χρήστος, ΠΕ Πρέβεζας, Α’ Αντιπρόεδρος: Χάιδος Θεόδωρος ΠΕ Πρέβεζας, Β’ Αντιπρόεδρος: Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης ΠΕ Ιωαννίνων, Γραμματέας: Λώλος Σπυρίδων ΠΕ Θεσπρωτίας. Μέλη: Μπρούβας Ταξιάρχης, ΠΕ Πρέβεζας, Καράλης Πέτρος, ΠΕ Άρτας,
Κατσούλας Κωνσταντίνος, ΠΕ Άρτας, Δεκόλης Ιωάννης, ΠΕ Ιωαννίνων, Μπότσιος Ανδρέας, ΠΕ Ιωαννίνων, Γκίκας Κωνσταντίνος, ΠΕ Θεσπρωτίας.

Η σύσταση του συνεταιρισμού προήλθε από την ανάγκη για δημιουργία ενός κλαδικού οργάνου μέσω του οποίου θα υπάρξουν συντονισμένες δράσεις με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο κα ιδιαίτερα αυτό της οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

You might also like