Πρόγραμμα αειφορικής παραγωγής χοιρινού

Εγκρίθηκε καινοτόμο πρόγραμμα για την παραγωγή χοιρινού κρέατος που στοχεύει στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εγχώρια παραγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σε αντικατάσταση του σογιάλευρου. Την έγκριση για το πρόγραμμα έλαβε το τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο θα τρέξει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Huzhong στην Κίνα και τη Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου (ΒΙ.Κ.Η).

Το πρόγραμμα με τίτλο «Διερεύνηση της αειφορικής παραγωγής χοιρινού κρέατος με «λειτουργικές» ιδιότητες, χρησιμοποιώντας τοπικούς φυσικούς πόρους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα» της δράσης «Διμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας  2012-2014» κατετάγη τέταρτο από διεθνείς αξιολογητές και συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 προτάσεων που έλαβαν έγκριση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης, βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ανάμεσα σε άλλες 199 προτάσεις που υποβλήθηκαν και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2013 με χρονική διάρκεια 30 μηνών.  Αποτελεί το ένα από τα δύο εγκεκριμένα προγράμματα με επικεφαλής Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα υπόλοιπα δεκατρία είχαν επικεφαλής εταιρίες παγκόσμιου και εθνικού κύρους.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εγχώρια παραγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σε αντικατάσταση του σογιάλευρου, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χοιροτροφίας και στην παραγωγή χοιρινού κρέατος με συγκεκριμένες ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου.

You might also like