Αγορανομικός Κώδικας

Με το νέο Αγορανομικό Κώδικα δίνεται έμφαση στις σοβαρές παραβάσεις που τελούνται σε βάρος του καταναλωτή όπως: νοθεία τροφίμων, διάθεση ακατάλληλων ή μη ασφαλών τροφίμων, ελλιπείς επισημάνσεις, ανάμιξη ποιοτήτων.

Οι ποινικές κυρώσεις που παραμένουν στον νέο Αγορανομικό Κώδικα είναι πιο αυστηρές ενώ επεκτείνεται ως διοικητικό μέτρο και σε άλλες παραβάσεις η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Ενσωματώνεται το σύνολο των κανόνων για τις εκπτώσεις και προσφορές με κυρώσεις βασιζόμενες στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης που υπέπεσε στην παράβαση. Τέλος, εισάγονται τομές στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, προς όφελος των εμπόρων και των καταναλωτών.

You might also like