Υγειονομική Διάταξη

Στη νέα Υγειονομική Διάταξη για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, επέρχονται ριζικές και πολλές αλλαγές στις προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων σε σχέση με ό,τι ίσχυε. Μεταξύ των αλλαγών συγκαταλέγεται ότι δεν υπάρχει πλέον η αυστηρή κατηγοριοποίηση των καταστημάτων.

Ίσως αυτά τα νέα δεδομένα να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες στη νέα γενιά κρεοπωλών ή στους υπάρχοντες οι οποίοι με το μέχρι τώρα νομικό καθεστώς αδυνατούσαν να προσθέσουν νέες δραστηριότητες στα καταστήματα τους. Η καινούργια Υγειονομική Διάταξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2718, τεύχος β’ (8/10/2012).

You might also like