Συστήματα Διακίνησης κρέατος

Τα συστήματα διακίνησης ΝΙΚΟ της Helm Ελλάς ΑΒΕΕ χρησιμοποιούνται συχνά για την διακίνηση κρεάτων σε μικρά κρεοπωλεία μέχρι μεγάλες μονάδες επεξεργασίας κρεάτων.

Είναι ευέλικτα και πανεύκολα στο χειρισμό τους με ελάχιστη μυϊκή δύναμη. Έχουν πολλές δυνατότητες αλλαγής διεύθυνσης (κλειδιά) και μπορούν να καλύψουν από την πιο απλή έως την πιο σύνθετη διαδρομή. Με τη χρήση των συστημάτων διακίνησης ΝΙΚΟ, η φόρτωση – εκφόρτωση, η επεξεργασία, ο τεμαχισμός και η αποθήκευση των κρεάτων στο ψυγείο (με πολλές παράλληλες ράγες) γίνεται εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια.

Σημειωτέον ότι διατίθεται και σε ανοξείδωτη μορφή. Εξασφαλίζουν καθαριότητα και ασφάλεια Τα συστήματα διακίνησης ΝΙΚΟ με τη χρήση φορείων τσιγκελιών με ρουλεμάν δεν χρειάζονται λίπανση εξασφαλίζοντας την καθαριότητα της εγκατάστασης, ενώ η μορφή της ράγας παρέχει μεγάλη ασφάλεια στη διακίνηση των κρεάτων γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό που αφορά κυρίως την ασφάλεια των εργαζόμενων.

Τα φορεία τσιγκελιών διατίθενται και με πλαστική επένδυση των ρουλεμάν για μια αθόρυβη λειτουργία. Η διακίνηση με το εναέριο σύστημα ΝΙΚΟ διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες υγιεινής στη μεταφορά και στη σωστή αποθήκευση των κρεάτων. Εύκολη Τοποθέτηση Τα συστήματα διακίνηση κρεάτων ΝΙΚΟ τοποθετούνται εύκολα χάρη στα τυποποιημένα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν 5 τυποποιημένα μεγέθη προφίλ για βάρος από 20 έως 1600 κιλά.

Τα προφίλ που προτιμούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια είναι τα 24.000 και 25.000 για βάρη 100 και 200 κιλά αντίστοιχα ανά τσιγκέλι. Πλεονεκτήματα Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία αλλαγών, αρθρώσεων και συζεύξεων, οποιαδήποτε διαδρομή είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων διακίνησης κρέατος είναι:

• Ελάχιστη ή καθόλου συντήρηση.
• Δύο μήνες μετά την εγκατάσταση συνιστούμε τον έλεγχο όλων των βιδωτών συνδέσεων και μετά η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται κάθε 12 μήνες.
• Εύκολη εγκατάσταση.
• Η σωστή διακίνηση του φορτίου επιτυγχάνεται με τον κλειστό σχεδιασμό της ράγα της οποίας οι πλευρές εξασφαλίζουν τη σωστή οδήγηση των φορείων. Αυτό μειώνει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στο φορτίο κατά τη διαδικασία χειρισμού του.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.

You might also like