ΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΒΕΕ
Καθετοποιημένη Μονάδα Εκτροφής, Σφαγής και Εμπορίας Νωπού Κρέατος
Άγιοι Θεόδωροι Λεχαινών, 27053
Τ. 26230 29211-12 • F. 26230 29213 • K. 6972 836669
[email protected]
You might also like