ΔΕΡΜΑΝΗΣ Κ. ΑΒΕΕ

Έδρα: Δράμας 4, 13451 Καματερό
Τ. 2102313657, 2102380882 • F. 2102380033
Εργοστάσιο: Θέση Αγ. Γεώργιος, Ασπρόπυργος
Τ. 2105594553 • F. 2105595506
[email protected]

You might also like