ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΣ ΑΕΒΕ

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕλλΗΝΙΚΩΝ ΜΟΣΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟϊΟΝΤΩΝ
Ταγαροχώρι Βέροιας Τ.Θ. 144, 59100 Βέροια
Τ. 23310 66477, 27499 • F. 23310 67852
Κ. 6936 905035
[email protected]www.bellasmeat.gr

You might also like