Στα «σκαριά» εμπορική συμφωνία Αυστραλίας-ΕΕ για την εισαγωγή κρέατος

Με κέντρο τις πρόσφατες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ, η κυβέρνηση της Αυστραλίας εκτιμά ότι μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ θα ανοίξει την πόρτα σε μια αγορά μισού δισ. καταναλωτών και συμβολή στο ΑΕΠ της τάξης των 17,3 τρις δολαρίων ΗΠΑ, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες της Αυστραλίας, εφόσον βέβαια αυτή ολοκληρωθεί.

Οι συνομιλίες εγκαινιάστηκαν επισήμως τον Ιούνιο και η βιομηχανία κόκκινου κρέατος της Αυστραλίας έχει μεγάλες ελπίδες για μια εμπορική συμφωνία. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας και ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός, ενώ ήταν η μεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων στη χώρα το 2017.

Το μεταξύ τους εμπόριο αγαθών υπερέβη τα 68 δισ. δολάρια το 2017. Ωστόσο, ενώ η αγορά αυτή είναι κερδοφόρα, η συνεχιζόμενη προστατευτική στάση της ΕΕ έναντι των γεωργικών εισαγωγών περιορίζει την ικανότητα της Αυστραλίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. Συνθήκες που παραμένουν αμετάβλητες εδώ και 40 χρόνια.

Όσον αφορά το βόειο κρέας, η Αυστραλία σήμερα έχει πρόσβαση σε ποσόστωση 7.150 τόνων μεμονωμένα για κάθε χώρα, καθώς και κοινή πρόσβαση σε συνολική ποσόστωση βόειου κρέατος 45.000 τόνων, η οποία συνδυαστικά αντιπροσωπεύει το 0,2% της συνολικής κατανάλωσης βόειου κρέατος στην ΕΕ. Όσον αφορά το πρόβειο κρέας, η ειδική ποσόστωση της Αυστραλίας είναι αυτή τη στιγμή μόλις 19.186 τόνοι ή λιγότερο από το 2% της συνολικής κατανάλωσης πρόβειου κρέατος στην ΕΕ.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις Συμβάσεις Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) με την ΕΕ παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για πρώτη φορά σε 40 χρόνια, επανεξέτασης της πρόσβασης της Αυστραλίας στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού η ΕΕ είναι σημαντικός καταναλωτής εισαγόμενου κρέατος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, εξαιτίας των ελλειμμάτων στην εντός ΕΕ παραγωγή, αναγνωρίζει την συνεχή απαίτηση, τόσο για εισαγωγές βόειου κρέατος, όσο και για πρόβειου.

Παρόλο όμως που η Αυστραλία βρίσκεται σε ιδανική θέση για να βοηθήσει την εξυπηρέτηση της αυξημένης αυτής ζήτησης της συγκεκριμένης αγοράς -μέσω αποκλειστικών αλυσίδων εφοδιασμού- η πρόσβαση της περιορίζεται από το ιδιαίτερα περιοριστικό καθεστώς εισαγωγών της ΕΕ.

Συγκριτικά με πολλές άλλες χώρες που προμηθεύουν την ΕΕ λοιπόν, η Αυστραλία «παρουσιάζει δυσανάλογα χαμηλές ποσοστώσεις, υψηλούς δασμούς εντός ορισμένων ποσοστώσεων και εμπορικούς απαγορευτικούς δασμούς πέραν των ποσοστώσεων αυτών», σύμφωνα με τον Jason Strong, πρόεδρο της ομάδας εργασίας για την αγορά κόκκινου κρέατος της Αυστραλίας από την ΕΕ.

You might also like