Δ. Γρηγορόπουλος: «Ο κλάδος της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων»

 

Για το ρόλο, το έργο και τους στόχους της ‘Ενωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics που αποτελεί το παλαιότερο επαγγελματικό σωματείο στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και μοναδικό θεσμικό φορέα στην Ελλάδα όσον αφορά την αποθήκευση και διανομή τροφίμων σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μας μιλά ο πρόεδρος κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος.  Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στo ΜΕΑΤ PLACE «με τη σωστή διαχείριση κατά τη μεταφορά των προϊόντων κρέατος, η διάρκεια ζωής των προϊόντων αυξάνεται διότι επιβραδύνεται η ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Ιδιαίτερα δε το κρέας από την παραγωγή του, μέχρι την ώρα που θα καταναλωθεί θα πρέπει να διατηρείται σταθερά στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία».

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΡΡΑ

[email protected]

 

MEAT PLACE: Κύριε Γρηγορόπουλε, είστε πρόεδρος της ΄Ενωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics. Πότε εκλεγήκατε και ποιο είναι το όραμά και οι επιδιώξεις σας;

Διονύσης Γρηγορόπουλος: Το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ψυχόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστά απαραίτητη την οργάνωση του χώρου μας, την ανάδειξη των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη διαχείριση της και αυτό καλούμαστε να κάνουμε σήμερα ως Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics.

Στόχος μας λοιπόν είναι, από το 2015 που ανέλαβα την προεδρεία της ΕΝΩΣΗΣ , να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης αναπτύσσοντας την εξωστρέφειά της προς όλες τις κατευθύνσεις των παραγωγικών μονάδων της χώρας, προς όλους του Δημόσιους φορείς και Οργανισμούς δημιουργώντας Clusters, με σκοπό την ενημέρωση για τη σημασία ύπαρξης μας ως Ένωσης. Παράλληλος στόχος θα είναι η Ένωση να λάβει τη θέση που της αναλογεί στα κέντρα αποφάσεων περί των θεμάτων του κλάδου.  Ένας ακόμη στόχος του νέου διοικητικού συμβουλίου, που είναι “φρέσκο” και με όρεξη για δουλειά, είναι να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας που θα αποτελούνται όχι μόνο από τα μέλη του Δ.Σ.,  αλλά τόσο από τις εταιρείες μέλη μας, όσο και από όσους άλλους φορείς ασχολούνται με τον κλάδο μας. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι να αναπτύξουμε τέσσερις βασικούς τομείς : Θεσμικό πλαίσιο. • Τεχνολογία • Ενέργεια – Περιβάλλον • Εκπαίδευση

 

MEAT PLACE: Πότε ιδρύθηκε η Ένωση, ποιος είναι ο ρόλος και ο στόχος της;

 

Διονύσης Γρηγορόπουλος: Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, με έτος ίδρυσης το 1957, αποτελεί το παλαιότερο επαγγελματικό σωματείο στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και συνάμα μοναδικό θεσμικό φορέα στην Ελλάδα όσον αφορά την αποθήκευση και διανομή τροφίμων σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

Επίσης αποτελεί το μοναδικό σωματείο με απευθείας εκπροσώπηση στο κέντρο λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες ούσα μέλος της European Cold Storage & Logistics Association (ECSLA).

Ο βασικός της ρόλος είναι η διασφάλιση της  εφοδιαστικής αλυσίδα τροφίμων έχοντας  σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας, δεδομένου ότι παράγει εθνικό πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και υποκινεί νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το ευρύτερο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (με τις έμμεσες και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις) αποδεικνύεται ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της εθνικής οικονομίας με ουσιαστική συμβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αλλά και συνεισφορά στους σημαντικούς μακροοικονομικούς δείκτες.

Στόχος της να προσφέρει την τεχνογνωσία της και να συμβάλλει στη ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από την :

 

  • υπεράσπιση των υψηλότερων προδιαγραφών για την ανάπτυξη του επαγγέλματος και του Κλάδου.
  • διασφάλιση ότι η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο σε όλες τις πτυχές της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics.
  • δυνατότητα να επιτύχει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μελών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους μέσω της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τη δικτύωση με άλλους επαγγελματίες.

 

MEAT PLACE: Κατά πόσο είναι αναπτυγμένη η Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα στη χώρα μας και ποια επιπλέον βήματα θα πρέπει να γίνουν, ώστε να φτάσουμε τα επιθυμητά επίπεδα;

Διονύσης Γρηγορόπουλος: Ο κλάδος της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, ο οποίος καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός συνεχόμενα αυξανόμενου πληθυσμού αντιπροσωπεύει τη μάχη με τον χρόνο, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας προς όφελος του καταναλωτή. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, δημιουργώντας την ανάγκη για προϊόντα σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες .

Τα 3d party του Cold Logistics, όπως φαίνεται παρακάτω, θα έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και θα αποτελέσουν τον πιο σημαντικό παράγοντα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η γνώση και εμπειρία των ανθρώπων που την απαρτίζουν μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Τα τρόφιμα αποτελούν την καρδιά των ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος έχοντας φθάσει να αντιπροσωπεύουν ακόμη και ποσοστά άνω του 20% επί του συνόλου, ενώ σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία του ΚΕΕΜ από την ΕΛΣΤΑΤ, αποτέλεσαν  το 16,7% των εξαγωγών του 2014  με συνολική αξία της τάξης των 3,7 δισ. ευρώ.

Εξετάζοντας την κατανομή της αγοράς 3PL ανά κατηγορία προϊόντων, εστιάζουμε στην έρευνα της ICAP Group Α.Ε , που εκπονήθηκε το έτος 2012 και κατέδειξε ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία των τροφίμων και ποτών, με ποσοστό 37%. Ακολουθεί η κατηγορία των «λοιπών προϊόντων» (π.χ. χαρτικά, χημικά, επικίνδυνα υλικά, φωτοβολταϊκά και εξαρτήματα, διαφημιστικό υλικό κ.ά.), η οποία απέσπασε μερίδιο 15%. Ακολουθούν τα ηλεκτρονικά είδη και αναλώσιμα με μερίδιο 9,5%, τα βιομηχανικά προϊόντα & πρώτες ύλες και οι ηλεκτρικές συσκευές, κατηγορίες που η καθεμία απέσπασε ποσοστό 9% περίπου. Ακολουθούν τα οχήματα και ανταλλακτικά (6%), τα φάρμακα (6%), τα έπιπλα και ο οικιακός εξοπλισμός (5,5%) και τα είδη ένδυσης και υπόδησης (3%).

 

Επίσης σύμφωνα με κλαδική μελέτη για την αγορά των «Third Party Logistics – 3PL», το Νοέμβριο του 2014, η αποθήκευση και η διανομή αποτελούν τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων 3PL και καλύπτουν το 95% περίπου των εν λόγω υπηρεσιών, με τον κλάδο τροφίμων-ποτών-καπνού να καταλαμβάνει το 50% περίπου των υπηρεσιών.

 

MEAT PLACE: Ποιοι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται στη μεταφορά προϊόντων κρέατος (θερμοκρασία, υγιεινή, δάπεδα κλπ) και ποιες προδιαγραφές θα πρέπει να τηρούν τα οχήματα μεταφοράς;

Διονύσης Γρηγορόπουλος: Ως φορέας είμαστε αρκετά ευαίσθητοι με τη διακίνηση των προϊόντων σε συνθήκες συντήρησης και κατάψυξης όντας καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των καταναλωτών. Με τη σωστή διαχείριση κατά την μεταφορά των προϊόντων κρέατος, η διάρκεια ζωής των προϊόντων αυξάνεται διότι επιβραδύνεται η ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Ιδιαίτερα δε το κρέας από την παραγωγή του, μέχρι την ώρα που θα καταναλωθεί θα πρέπει να διατηρείται σταθερά στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία .

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς, όπως με αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτογραφικά θερμόμετρα και η θερμοκρασία των θαλάμων και η εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου να βοηθάει στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του. Οι θάλαμοι ψύξης πρέπει να έχουν θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θάλαμοι κατάψυξης κάτω από  –18 βαθμούς Κελσίου.

Τα οχήματα πρέπει να έχουν πόρτες με λάστιχα και μηχανισμό κλεισίματος που να ασφαλίζεται. Επίσης, πρέπει να είναι στεγανοποιημένα για να αποφεύγεται η διαρροή υγρών.

Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στον ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης. Εφόσον υπάρχει ανάγκη για μεταφορά προϊόντων ψύξης και κατάψυξης με το ίδιο φορτηγό, θα πρέπει να έχει υποστεί τις κατάλληλες μετατροπές (διαμερισματοποίηση χώρου, κατάλληλοι ψυκτικοί μηχανισμοί κλπ).

 

 

MEAT PLACE: Πρόσφατα εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στο κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας». Ποιους αφορά το πρόγραμμα αυτό και ποιες δράσεις περιλαμβάνει;

Διονύσης Γρηγορόπουλος: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Εφοδιαστική αλυσίδα από φορέα που την εκπροσωπεί .  Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της ΕΕΒΨ στοχεύει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης,  καινοτόμας  και οριζόντιας διαδικασίας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς προτεραιότητας, που περιλαμβάνει την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, την τεκμηριωμένη επιλογή καταρτιζόμενων, εκπαιδευτικών διαδικασιών και υλικού, αλλά και πιστοποίησης των εργαζομένων, σε θέματα που αυξάνουν την απασχολησιμότητά τους και συμβάλλουν στη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την  Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1200 εργαζομένων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας από το «Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Άξονας Προτεραιότητας 02: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα είναι:

  1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης.
  3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων.
  4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης – Περονοφόρα).

Οι Δράσεις που περιλαμβάνει είναι :

ΔΡΑΣΗ I – Διαμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΔΡΑΣΗ II – Προσέλκυση, Επιλογή & Πληροφόρηση Καταρτιζομένων

ΔΡΑΣΗ III: Επαγγελματική Κατάρτιση

ΔΡΑΣΗ IV: Πιστοποίηση Προσόντων / Δεξιοτήτων

ΔΡΑΣΗ V: Δημοσιότητα του Σχεδίου Δράσης

 

 

 

 

 

 

You might also like