Νέο σύστηµα ιχνηλασιµότητας για τα σφαγεία και τη διακίνηση του κρέατος παρουσίασε η Ένωση Σφαγείων Ελλάδος στην έκτακτη Γ.Σ.

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου η Ένωση Σφαγείων Ελλάδας πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαβαν μέρος αρκετά σφαγεία από όλη τη χώρα καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ.

Στη συνέλευση η εταιρεία G-Logic παρουσίασε τη µελέτη που εκπόνησε για λογαριασµό της Ένωσης και αφορά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας για τα σφαγεία και τη διακίνηση του κρέατος. Η εν λόγω µελέτη έγινε ύστερα από υποδείξεις στελεχών της Ένωσης τα οποία πραγµατοποίησαν οργανωµένες επισκέψεις σε Νορβηγία, Ολλανδία και Γερµανία όπου και τους παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα συστήµατα.

Η λειτουργία του συστήµατος στηρίζεται στη διασύνδεση των φορέων ελέγχου ΟΣΔΕ, ΕΛΟΓΑΚ και TRACES µε την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ιχνηλασιµότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωµένη διαχείριση από το στάβλο στο πιάτο.

Βασικό ρόλο για τη λειτουργία του συστήµατος παίζει ο υπεύθυνος εκτροφής (οι εκπρόσωποι των σφαγείων τονίζουν ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι µόνο κτηνίατροι αλλά θα µπορούν να είναι και άλλης ειδικότητας σχετικής µε τη ζωοτεχνία), ο οποίος έχει την υποχρέωση να τηρεί ηλεκτρονικά και να ενημερώνει το ΟΣΔΕ µε τα απαραίτητα στοιχεία, όπως απογραφή πληθυσµού, µεταβολές ζωικού κεφαλαίου κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θα εκδίδεται η ηλεκτρονική άδεια διακίνησης του ζώου προς το σφαγείο και θα ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων. Το σφαγείο για κάθε ζώο που του έχει χρεωθεί θα εκδίδει ηλεκτρονικά ένα µοναδικό TRACEID µε τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα ακολουθούν το σφάγιο και θα χρεώνει ηλεκτρονικά τα σφάγια στους διακινητές, ενώ θα ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων του ΟΣΔΕ καθώς και το σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΟΓΑΚ. Εάν το σφάγιο επεξεργαστεί περαιτέρω θα εκδίδεται ένα νέο TRACEID, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο µε το προηγούµενο. Αυτό επαναλαµβάνεται όσες φορές επιδρά µεταποιητική διαδικασία επί του σφάγιου / προϊόντος. Έτσι ο τελικός καταναλωτής θα µπορεί είτε µέσα από ιστοσελίδα είτε µέσα από ηλεκτρονική εφαρµογή τηλεφώνου (Αpp) να ανατρέξει σε όλες τις πληροφορίες ιχνηλασιµότητας.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μεγαλοβασίλης Βασίλης, η λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη αποτελεσµατικότητα του τρόπου ιχνηλασιµότητας που επιβάλει η νοµοθεσία στα σφαγεία.

Τέλος, επισηµάνθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί µια παράταση στους ελέγχους, ώστε να γίνει µια σύσκεψη υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ για να διορθωθούν τα κενά που υπάρχουν στη νοµοθεσία καθώς µε την απόφαση του Υπουργείου η ιχνηλασιµότητα δεν ξεκινάει από το στάδιο της εκτροφής. Έτσι εάν ο τρόπος ιχνηλασιµότητας µείνει ως έχει, απλά θα νοµιµοποιηθούν τα ”βαφτίσια” που γίνονται και δεν θα λυθεί το πρόβληµα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

You might also like