ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ

Εισαγωγή – Αγορά – Πάχυνση Μόσχων – Εμπορία
Κρεάτων
Κεντρικό : Θέση Παπαβρύση, Τ.Κ. 59100,
Μακροχώρι Ημαθίας , Τ.Θ. 47
Κρεοπωλείο : Κεντρικής 123, Τ.Κ. 59131, Βέροια
Τ. 2331071803 F. 2331062896
[email protected] www.farmesomega.gr

You might also like