Ο ΣΕΒΕΚ προχώρησε στη σύσταση Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος

Στην σύσταση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ – Ι.Π.Κ., το οποίο φιλοδοξεί να ενώσει την επιστήμη (ακαδημαϊκούς τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κλπ.), τους κρατικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου επεξεργασίας κρέατος, να λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης καθώς και ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των κλαδικών θεμάτων προχώρησε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Κρέατος – ΣΕΒΕΚ.

Όπως τονίσθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, «έχει αναγνωρισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τομέα κρέατος η αναγκαιότητα συνεργασίας της επιστημονικής – ακαδημαϊκής κοινότητας, των ελεγκτικών φορέων του κράτους, των επιστημόνων από τους χώρους παραγωγής καθώς και των στελεχών των επιχειρήσεων παρασκευής προϊόντων κρέατος».

Η συνεργασία και οι συνέργειες των διαφορετικών φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τις εν λόγω Ομάδες επιστημόνων, με τον διεπιστημονικό και διεπαγγελματικό τους χαρακτήρας, αποτελούν παράλληλα βασική καινοτομία και αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, είτε σε επίπεδο επιστήμης και τεχνολογίας, είτε στο επίπεδο της αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Με βάση τα ανωτέρω, στο Ι.Π.Κ. είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν, χωρίς ουδεμία οικονομική τους υποχρέωση, όλοι όσοι ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος και επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, στο συνημμένο κείμενο παρουσιάζεται το προφίλ και οι αρχές του ΙΠΚ, με φιλοδοξία να δυναμώσει η κοινή προσπάθεια ανάπτυξης του εν λόγω κλάδου ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική μας οικονομία.

Για κάθε σας επιπρόσθετη διευκρίνιση και για ενδιαφέρον εγγραφής στο ΙΠΚ, αρμόδια κα Κατερίνα Στασινοπούλου, ipk@sevek.gr  τηλ. 210 3253237

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ –  Ι.Π.Κ ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα του ΣΕΒΕΚ, με τη φιλοδοξία να καλύψει το κενό που υπήρχε στην διαρκή έρευνα και ενημέρωση της Πολιτείας, του συνόλου των εμπλεκομένων αλλά και των καταναλωτών,  για τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την μεταποίηση και τα προϊόντα κρέατος.

Ειδικότερα το ΙΠΚ φιλοδοξεί:

 • να ενώσει την επιστήμη και τους κρατικούς φορείς, με την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου επεξεργασίας κρέατος και του ευρύτερου τομέα κρέατος,
 • να λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης,
 • να λειτουργεί ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις που το στηρίζουν.

ΙΠΚ  – Σκοποί και στόχοι

Μεταξύ των σκοπών και στόχων του ΙΠΚ περιλαμβάνονται: 

 • η ανάδειξη των προϊόντων με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος,
 • η συμβολή τους στη Γαστρονομία, τη μαγειρική, τη μαζική εστίαση και τον τουρισμό,
 • η ανάδειξη της ιδιαίτερης κληρονομιάς των παραδοσιακών εθνικών προϊόντων του κλάδου,
 • η ανάδειξη και προβολή της τοπικής διατροφής περιοχών της χώρας μας, του πλούτου των πρώτων υλών, αλλά και της γνώσης που έχει δημιουργηθεί από την εμπειρία ετών στην μεταποιητική Βιομηχανία,
 • η επιμόρφωση – εκπαίδευσημε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,των στελεχών των επιχειρήσεων του τομέα, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων από το χώρο του λιανεμπορίου, των κρεοπωλών, των chefs, του τουρισμού κλπ.,
 • η ερμηνεία και η εκλαΐκευση των κοινοτικών κανονισμών, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες,
 • η συνεργασία με τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές κρέατος,
 • η επαφή και συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα και φορείς του εξωτερικού,
 • ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων με αναθέσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά κέντρα,
 • η διοργάνωση επιμορφωτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, τα οποία θα στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων και την πληρέστερη κατάρτιση επαγγελματιών του κλάδου,
 • η πρακτική εξάσκηση σε πιλοτικά εργαστήρια πανεπιστημιακών σχολών,
 • η τεχνολογική υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα, οι οποίες δεν διαθέτουν δικά τους τμήματα R&D και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη.

ΙΠΚ – Η αναγκαιότητα

Η ανάπτυξη και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας τα επόμενα χρόνια απαιτούν τον μετασχηματισμό πολλών υφιστάμενων δομών και την εξέλιξη της νοοτροπίας με προσανατολισμό σε πιο δημιουργικούς τρόπους παραγωγής, εργασίας και συνεργασίας κράτους, επιστημονικής κοινότητας και επιχειρήσεων. Σε αυτήν τη διαδικασία μετεξέλιξης, εκτιμάται ότι το ΙΠΚ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι δράσεις του ΙΠΚ απευθύνονται σε όλα τα στελέχη του κλάδου, ανεξάρτητα από την θέση και το επίπεδο ιεραρχίας και περιλαμβάνουν :

 • ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα,
 • διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκών, ελεγκτικών οργάνων και στελεχών επιχειρήσεων,
 • ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις,
 • ετήσιο συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές της παραγωγικής διαδικασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΙΠΚ θα διαχέει στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα,  νέες ιδέες, τάσεις και πρακτικές σχετικά με τα θέματα του κλάδου.

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΙΠΚ

Το ΙΠΚ, σταδιακά θα προσφέρει : 

 • Βασική ενημέρωση διεθνούς επιπέδου για τα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις του κλάδου,
 • εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις πρακτικές και προκλήσεις της μεταποίησης, στις επιχειρήσεις του κλάδου,
 • ενημέρωση για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες,
 • εκπαίδευση στελεχών,
 • υπεύθυνη ενημέρωση καταναλωτών.

Το ΙΠΚ ΔΕΝ θα εμπλέκεται σε θέματα τα οποία απασχολούν τα ερευνητικά κέντρα του κράτους, καθώς και τα τμήματα R & D των επιχειρήσεων του κλάδου.

Δράσεις και εκδηλώσεις του ΙΠΚ για το 2019

 • Σειρά εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων με διακεκριμένους εισηγητές με στόχο τη διάδοση πρωτοποριακής γνώσης στα στελέχη των επιχειρήσεων, σχετικά με τα επίκαιρα θέματα του κλάδου.
 • Διοργάνωση ετήσιου Συνεδρίου, με σκοπό τη διάδοση νέων και πρωτοποριακών ιδεών και πρακτικών, σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδο, αλλά και τους λοιπούς φορείς, καθώς και την υπεύθυνη ενημέρωση των καταναλωτών για θέματα διατροφικά.
You might also like