Σωματείο Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης: «Οι συνάδελφοι μας δικαιώθηκαν και αθωώθηκαν πανηγυρικά»

Μετά την ψήφιση της ΚΥΑ Α2-1776/26-3-2008 που επέβαλε την κατοχή και τη χρήση ζυγιστικής μηχανής που έπρεπε να εκδίδει ετικέτα και να αναγράφει την προέλευση του κρέατος, σε έλεγχο
που διενεργήθηκε δεκατέσσερις Συνάδελφοι θεωρήθηκαν παραβάτες σύμφωνα με την ΚΥΑ σε
συνδυασμό με το νομοδιάταγμα ΝΔ 136/1946 που είχε τροποποιηθεί με τον Νόμο 3668/2009 και
τους επιβλήθηκε Διοικητικό Πρόστιμο 5.000 ευρώ έκαστος.

Κατόπιν τούτου οι Συνάδελφοι ανέτρεξαν στο Σωματείο και με τη διαχείριση της νομικής μας συμβούλου κας Αικατερίνης Τσιγιάννη-Ποντίκατζη προσέφυγαν δικαστικά για την ακύρωση του Διοικητικού Προστίμου που τους επιβλήθηκε.

Για τις προσφυγές το δικαστικό παράβολο που απαιτούνταν ανέρχονταν στα 1.000 ευρώ έκαστος, από τα οποία τα μισά τα κατέβαλε το Σωματείο προς οικονομική βοήθεια των μελών.

Με τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που έκριναν ότι παρανόμως επιβλήθηκαν τα παραπάνω  Διοικητικά Πρόστιμα, οι Συνάδελφοι δικαιώθηκαν και αθωώθηκαν πανηγυρικά. Με αποτέλεσμα οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις (εκτός από δύο) , διέταξαν και την επιστροφή στα Μέλη τόσο των ποσών των παραβόλων υπέρ Δημοσίου που καταβλήθηκαν, όσο και την επιστροφή του ποσού του διοικητικού προστίμου, ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΑ από την 13-02-2009, που είχαν ασκηθεί οι παραπάνω προσφυγές.

Για μια ακόμη φορά η ενότητα και η δυναμικότητα του Σωματείου επαληθεύτηκε και απέφερε θετικά αποτελέσματα σε ένα ακόμη πρόβλημα των μελών του.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Κεσίδης Σάββας

Ο Γεν. Γραμματέας, Μπαλαμπανίδης Νικόλαος

 

                                                                         

You might also like