Εκσυγχρονίστηκε το καταστατικό της ΠΕΤΕΤ – Ποιες αλλαγές γίνονται

Η ΠΕΤΕΤ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα μέλη και τους συνεργάτες της ότι εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού της και παρουσιάζει αναλυτικά τις αλλαγές που γίνονται.

Αναφέρει ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Σμαρνάκης:

«Αγαπητά μέλη της ένωσης, φίλοι και συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τις δικαστικές αρχές ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού της ένωσης, όπως ομοφώνως αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση μελών ΠΕΤΕΤ την 19/1/2019.

Στόχος της ένωσης είναι να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο επιστήμονες-τεχνολόγους τροφίμων και διατροφής πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. Ο τίτλος της ένωσης αλλάζει σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Π.Ε.Τ.Ε.Τ.)

2. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας καθώς και πολίτες χωρών μελών Ε.Ε., Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγοι Τροφίμων και ποτών, Διατροφολόγοι Πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) ως και οι πτυχιούχοι των ισοτίμων και ομοταγών προς αυτές Σχολών του εξωτερικού, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

3. Τονίζεται εκτός των άλλων ο ρόλος της ένωσης στη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών.

4. Η Ένωση έχει νέα λογότυπα.

5. Τα φορολογικά στοιχεία, εκτός του νέου τίτλου, παραμένουν τα ίδια.

Η Π.Ε.Τ.Ε.Τ. δεν είναι συντεχνία ούτε εκπροσωπεί σχολές και συγκεκριμένα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, αγκαλιάζει και υποστηρίζει όλους τους τεχνολόγους τροφίμων, ανεξαρτήτως προέλευσης και αγωνίζεται υπεύθυνα σεβόμενη την κοινωνία και τους πολίτες».

Ιωάννης Σμαρνάκης

Πρόεδρος

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το καταστατικό εδώ

 

 

 

 

You might also like