Ημερίδα για τις προοπτικές καινοτόμων προϊόντων Ελληνικού Βούβαλου

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.) διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: “Αειφόρος Ανάπτυξη – Προοπτικές καινοτόμων προϊόντων Ελληνικού Βούβαλου” την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 12 μμ. στην Αίθουσα «Γ. Χρηστίδης», στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών.

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας (Κ.Σ.Β.Ε.) με έδρα τη Βυρώνεια Σερρών, ιδρύθηκε το Μάιο του 2004 με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της γενετικής βελτίωσης και προώθησης του ελληνικού βούβαλου στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας αρχικά και αργότερα σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

H διάσωση και διατήρηση του Ελληνικού Βούβαλου αποτέλεσε τον πρωταρχικό στόχο του Κ.Σ.Β.Ε., ο πληθυσμός του οποίου σήμερα έχει ξεπεράσει τα 5.000 βουβάλια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από μόλις 321 ζώα το 1984, αύξηση η οποία οφείλεται στις συντονισμένες δράσεις του Κ.Σ.Β.Ε. και στην υλοποίηση του
«Προγράμματος απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα όμως ο Κ.Σ.Β.Ε., εφαρμόζει τις δράσεις τήρησης στοιχείων γενεαλογίας και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων του ελληνικού βούβαλου από το 2005 μέσω των προγραμμάτων, Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006, Αλέξανδρος Μπαλτατζής και Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

You might also like