Αξιόπιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας με το Testo 174T starter set

Ξεκινήστε τώρα την αξιόπιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας με το συμβατό με HACCP Testo 174T starter set.
Θα θέλατε να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία των τροφίμων σε χώρους ψύξης, κατάψυξης και αποθήκευσης, καθώς και κατά τη μεταφορά, συνεχώς, αξιόπιστα και διακριτικά; Ένα καταγραφικό συχνά δεν επαρκεί για την αξιόπιστη παρακολούθηση της θερμοκρασίας.
Με το Testo 174 T starter set, είστε απόλυτα εξοπλισμένοι για να εντοπίσετε πιθανές αποκλίσεις θερμοκρασίας και να λάβετε αμέσως τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης:

  • 3 καταγραφικά θερμοκρασίας Testo 174T
  • Διεπαφή USB για προγραμματισμό και ανάγνωση των καταγραφικών
  • Λογισμικό ComSoft Basic για γρήγορο προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων
  • Πρωτόκολλο βαθμονόμησης
  • Βάση τοίχου
  • 6 μπαταρίες λιθίου CR2032
You might also like