Νέα παράταση για τα ανάριθμα φορτηγά ψυγεία μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων

Ανάριθμα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, που προορίζονται για τη μεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας και στα οποία έχει τοποθετηθεί ψυκτικό μηχάνημα, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξινομηθούν ως κοινού φορτίου και να κυκλοφορούν έως τα τέλη Ιουλίου, χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αρχική απόφαση του υπουργείου Μεταφορών ήταν έως τα τέλη Απριλίου, ωστόσο στη συνέχεια λαμβάνει συνεχείς παρατάσεις.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών για τα φορτηγά-ψυγεία:

«Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες μεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι από φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων στα οποία έχει τοποθετηθεί ψυκτικό μηχάνημα, καθώς και για την αποφυγή σώρευσης φόρτου εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, παρατείνεται η προθεσμία εφαρμογής των εγκυκλίων με αρ. πρωτ. οικ. 20418/1228 (ΑΔΑ: ΩΩΡΞ465ΧΘΞ-Τ5Ω) και οικ. 23042/1342 (ΑΔΑ:ΩΩΑ5465ΧΘΞ-ΟΔΓ), έως και τις 31/7/2020, χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Εξυπακούεται ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να νομιμοποιήσουν την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών».

You might also like