ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.: Βεβαίωση Συμμόρφωσης COVID-AWARE

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας και αξιολογώντας την ύπαρξη ανάγκης βεβαίωσης των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, προσφέρει μια νέα υπηρεσία, την «Βεβαίωση Συμμόρφωσης» COVID-AWARE.
Η χορήγηση της «Βεβαίωσης Συμμόρφωσης» βεβαιώνει την καθιέρωση και εφαρμογή ιδιωτικού υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας για τον περιορισμό της μετάδοσης και τη διαχείριση περιστατικών της ασθένειας COVID-19 από την επιχείρηση η τον οργανισμό.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που απαιτούνται έτσι ώστε να αποκτήσετε βεβαίωση συμμόρφωσης COVID-AWARE.

You might also like