ΒΑΛΙ Α.Ε.: Νέο υποκατάστημα στην Αθήνα

Η ΒΑΛΙ Α.Ε. ξεκίνησε τις εμπορικές της δραστηριότητες το 1980 αντιπροσωπεύοντας Οίκους εξαγωγής και εμπορίας κρέατος, αρχικά από την Γερμανία και την Γαλλία.
Αργότερα, το 2004 η εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, δημιουργεί την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα, η ΒΑΛΙ Α.Ε. με μεγάλη εξειδίκευση στο μοσχαρίσιο κρέας, αντιπροσωπεύει τους καλύτερους Οίκους εξαγωγής της Γαλλίας, της Ισπανίας, αλλά και της Ιταλίας.
Με το άνοιγμα του υποκαταστήματος της στην Αθήνα, συνεχίζει την ανάπτυξη της στην ελληνική αγορά.

You might also like