Αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών από τη Γαλλία – Στο 6,9% οι εισαγωγές νωπών κρεάτων βοοειδών

Μικρή αύξηση της τάξης του 1,3% κατέγραψε, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, το διμερές εμπόριο Ελλάδας Γαλλίας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Σύμφωνα με πρωτογενή στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (έχουν αντληθεί από τη Eurostat), τα οποία επεξεργάστηκε το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Παρίσι, ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ.

 

 

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας το οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, «οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 36,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 760 εκατ. ευρώ έναντι 558 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κινήθηκαν πτωτικά κατά 14,4% και ξεπέρασαν οριακά το 1 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας, κατέγραψε θεαματική βελτίωση κατά 380 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσίασε και το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, το οποίο διαμορφώθηκε σε 71,9% και ήταν σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019 (45,2%)».

Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών σε 4ψήφια ανάλυση Κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 3004), η αξία των εξαγωγών των οποίων ανήλθε σε 321 εκατ. ευρώ, έχοντας διπλασιαστεί (αύξηση 107%) σε σχέση με το 2019 και αυξάνοντας το μερίδιο τους στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα από 27,7% σε 42,3%. Στη 2η θέση βρίσκονται τα πετρελαιοειδή (ΚΣΟ 2710), η αξία των οποίων πενταπλασιάστηκε και ανήλθε σε 80 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 10,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606) με αξία 33,4 εκατ. ευρώ και μερίδιο 4,4%, έχοντας καταγράψει μείωση κατά 11% και οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 26 εκατ. ευρώ και μερίδιο 3,4%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με αξία εξαγωγών 21 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,8%.

Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α’ εξάμηνο 2020, από τα συσκευασμένα φάρμακα και τα πετρελαιοειδή, περιλαμβάνονται το τεχνητό κορούνδιο (ΚΣΟ 2818), οι εξαγωγές του οποίου τριπλασιάστηκαν και έφθασαν τα 9,7 εκατ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) που 15πλασίασαν την αξία τους και ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ, τα σαπούνια (ΚΣΟ 3401), οι εξαγωγές των οποίων επίσης τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, καθώς και οι συσκευές και διατάξεις για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας (ΚΣΟ 8419) που αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά 36,3%. Από τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τυριών (ΚΣΟ 0406) κατά 67% και αξία 16,4 εκατ. ευρώ, γιαουρτιών (ΚΣΟ 0403) κατά 42% (αξία 5,9 εκατ. ευρώ) και ελαιολάδου (ΚΣΟ 1509) κατά 18% (αξία 5 εκατ. ευρώ).

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές των πλακών και ταινιών από αργίλιο (ΚΣΟ 7606) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (-11%), των σωλήνων από χαλκό (ΚΣΟ 7411), οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά 9%, των ράβδων και ειδών καθορισμένης μορφής από αργίλιο (ΚΣΟ 7604) και των φύλλων και ταινιών από αργίλιο (ΚΣΟ 7607) που μειώθηκαν κατά 18% και 5,4% αντιστοίχως. Από τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές των νωπών ψαριών (ΚΣΟ 0302), οι οποίες μειώθηκαν κατά 17%, καθώς και των καρπών και φρούτων (ΚΣΟ 2008) κατά 4,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 17,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, απώλειες της τάξης του 13,3% κατέγραψαν και οι εξαγωγές παρασκευασμάτων διατροφής (ΚΣΟ 2106), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ.

 

 

Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,85% και αξία 104 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 6,9% και αξία 73 εκατ. ευρώ, τα εντομοκτόνα (ΚΣΟ 3808), τα οποία κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 45% και διαμορφώθηκαν σε 44 εκατ. ευρώ και οι θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία (ΚΣΟ 8903) με μερίδιο 4,1% και αξία 43 εκατ. ευρώ.
Τέλος, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208), καταλαμβάνοντας μερίδιο 3,8% και με αξία εισαγωγών 40,5 εκατ. ευρώ.

 

You might also like